Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny

ks. dr Kamil Zadrożny

 

Sekretarz redakcji

ks. dr Mariusz Kocoł

 

Redaktorzy tematyczni

ks. dr Jerzy Bielecki

ks. dr Michał Jędrzejski

ks. dr Jacek Kapuściński

ks. dr Michał Pabiańczyk

ks. dr Grzegorz Szumera

 

RADA NAUKOWA

o. prof. dr Stefano Cecchin OFM (Papieski Uniwersytet „Antonianum” - Rzym)

ks. dr hab. Roman Ceglarek (Wyższy Instytut Teologiczny – Częstochowa)

ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski – Lublin)

ks. dr hab. Zoltán Kovács (Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya – Budapeszt)

ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Kraków/Tarnów)

o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (Papieski Wydział Teologiczny - Wrocław)

ks. dr hab. Paweł Maciaszek (Akademia „Ignatianum” - Kraków)

ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (Akademia Katolicka – Warszawa)

o. prof. dr Salvatore M. Perrella OSM (Papieski Wydział Teologiczny „Marianum” - Rzym)

ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO (Uniwersytet Opolski – Opole)

ks. dr hab. Ryszard Selejdak (Kongregacja ds. Duchowieństwa – Watykan)

ks. dr hab. Marian Szymonik (Wyższy Instytut Teologiczny – Częstochowa)

ks. dr hab. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski – Rzeszów)