Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Częstochowskie Studia Teologiczne” (skrót: CzST, ang. „Czestochowa Theological Studies”) są naukowym czasopismem archidiecezji częstochowskiej. Czasopismo zostało powołane do istnienia przez trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej bpa Stefana Barełę w 1973 r. CzST skupiają częstochowskie środowisko naukowe.

Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty.

Wydawca: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae"

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 • Nowy numer "Częstochowskich Studiów Teologicznych" w otwartym dostępie

  11.12.2023

  Pragniemy poinformować, iż na platformie OJS naszego czasopisma ukazała się elektroniczna wersja najnowszego numeru

 • Przyjmowanie zgłoszeń

  22.02.2023

  Redakcja "Częstochowskich Studiów Teologicznych" zaprasza do nadsyłania niepublikowanych jeszcze artykułów naukowych, recenzji, sprawozdań i omówień, które zostaną opublikowane w 50. tomie w roku 2023.

  Informacje na temat zgłaszanych tekstów można znaleźć na stronie internetowej czasopisma w zakładce WYTYCZNE DLA AUTORÓW

 • Nowy numer "Częstochowskich Studiów Teologicznych"

  21.12.2022

  Pragniemy poinformować, iż na platformie OJS naszego czasopisma ukazała się elektroniczna wersja najnowszego numeru "Częstochowskich Studiów Teologicznych". Zachęcamy do lektury.

Aktualny numer

Tom 50

Opublikowano 11 grudnia 2023

Słowo wstępne

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Rozprawy i artykuły – Studia historyczne

Rozprawy i artykuły – Studia prawnicze

Omówienia i recenzje

Aneks