Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zgłaszanie tekstów do 51 tomu "Częstochowskich Studiów Teologicznych"

17.05.2024

Redakcja "Częstochowskich Studiów Teologicznych" zaprasza do nadsyłania niepublikowanych jeszcze artykułów naukowych, recenzji, sprawozdań i omówień, które zostaną opublikowane w 51. tomie w roku 2024.

Informacje na temat zgłaszanych tekstów można znaleźć na stronie internetowej czasopisma w zakładce WYTYCZNE DLA AUTORÓW