Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady etyczne

Redakcja wymaga od autorów rzetelności naukowej. Artykuł przekazany do publikacji w „Częstochowskich Studiach Teologicznych” powinien być naukowy i oryginalny, dotąd niepublikowany i nie będący aktualnie przedmiotem innego postępowania wydawniczego.

Wszelkie wykryte przypadki naukowej nieuczciwości, zwłaszcza tzw. ghostwriting („autorstwo ukryte”) i guest authorship („autorstwo pozorne”), będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawcy, towarzystw i wydawnictw naukowych, itp.).

Należy podać informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, finansowym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, towarzystw, organizacji, itp.