Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzenci

Recenzenci tomu 49 (2022)

Ks. dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK (UMK – Toruń)

ks. dr Waldemar Bartocha (UKSW – Warszawa)

dr hab. Jarosław Durka (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego - Kalisz)

ks. dr Marcin Falkowski (AKW – Warszawa)

ks. dr Adrian Fertacz („Ignatianum” – Kraków)

ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak (KUL – Lublin)

dr Iwona Krysiak (UKSW – Warszawa)

ks. dr Sławomir Jeziorski (WSD – Rzeszów)

ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF (KUL – Lublin)

ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL (KUL – Lublin)

o. dr Marek Kotyński CSsR (AKW – Warszawa)

ks. dr Łukasz Dyktyński (WIT – Częstochowa)

o. prof. dr Gian Matteo Roggio (PFT Marianum – Rzym)

Mario Zúñiga Solano (Società Mariologica Messicana - Costa Rica)

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (UKSW - Warszawa)

prof. dr Álvaro Román Villalón (Facultad de Teología San Isidoro - Sewilla)

o. dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. UAM (UAM - Poznań)

Recenzenci tomu 48 (2021)

dr Jarosław Durka (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" - Częstochowa, Uniwersytet Opolski - Opole)

ks. dr Tomasz Huzarek (UMK - Toruń)

ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW (Akademia Katolicka - Warszawa)

ks. dr hab. Karol Jasiński (UWM - Olsztyn)

ks. dr hab. Janusz Lekan (KUL – Lublin)

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJP2 - Kraków)

ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś (UPJP2 - Kraków)

ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

o. prof. dr Gian Matteo Roggio (PFT Marianum – Rzym)

ks. dr Michał Siennicki (WSD SAC - Ołtarzew)

ks. dr hab. Wacław Siwak (WSD w Przemyślu)

Mario Zúñiga Solano (Società Mariologica Messicana - Costa Rica)

ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk (WT UŚ - Katowice)

ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (UKSW - Warszawa)

ks. dr Piotr Tylec (WSD – Sandomierz)

prof. dr Álvaro Román Villalón (Facultad de Teología San Isidoro - Sewilla)

o. dr hab. Andrzej Wojtczak, prof. UAM (UAM - Poznań)