Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przyjmowanie zgłoszeń

22.02.2023

Redakcja "Częstochowskich Studiów Teologicznych" zaprasza do nadsyłania niepublikowanych jeszcze artykułów naukowych, recenzji, sprawozdań i omówień, które zostaną opublikowane w 50. tomie w roku 2023.

Informacje na temat zgłaszanych tekstów można znaleźć na stronie internetowej czasopisma w zakładce WYTYCZNE DLA AUTORÓW