Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2022)

Artykuły

Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji we współczesnej bankowości

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8738  [Google Scholar]
Opublikowane: 15-05-2024

Abstrakt

Rozwój nowych technologii i globalizacja wpływają na digitalizację kolejnych dziedzin gospodarki. Technologie oparte na sztucznej inteligencji zmieniają świat jeszcze bardziej dogłębnie niż pozostałe innowacje technologiczne, a oddziaływanie systemów sztucznej inteligencji na otaczające realia społeczno-gospodarcze wydaje się najbardziej znaczące, ale jednocześnie stwarza pewne zagrożenia. W przypadku rynku finansowego systemy sztucznej inteligencji znajdują coraz bardziej powszechne zastosowanie, gdyż prowadzą do powstawania nowych modeli biznesowych, aplikacji, produktów czy procesów, modyfikując sposób świadczenia usług finansowych w ramach działalności instytucji finansowych. Wiele analiz wskazuje, że sztuczna inteligencja w sposób pozytywny wpłynie na wzrost gospodarczy i może być postrzegana jako nowy czynnik produkcji; nie należy jednak zapominać, iż stosowanie nowych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, stwarzać może dla samych instytucji sektora finansowego – ale także dla ich klientów – wiele ryzyk i zagrożeń 45. Nowe technologie stają się przedmiotem wielu gorących dyskusji społecznych, ekonomicznych czy politycznych, co ostatecznie znajduje odzwierciedlenie w działalności ustawodawcy i próbie ich prawnej regulacji. Oznacza to, że istotną kwestią staje się uregulowanie prawne działania człowieka w stosowaniu nowoczesnych technologii. Celem publikacji jest analiza wpływu nowych technologii, zwłaszcza systemów sztucznej inteligencji, na rynki finansowe w kontekście potencjalnych zagrożeń z tym związanych. Analiza obejmuje dostępne źródła: artykuły naukowe, literaturę fachową oraz akty prawne z zakresu wykorzystania systemów sztucznej inteligencji przez rynki finansowe. Praca ma charakter przeglądowy, wykorzystano w niej literaturę i akty prawne dotyczące systemów AI dostępne do 2021 roku

Bibliografia

 1. Arslanian H., Fisher F., The Future of Finance The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services, Cham : Springer International Publishing: Imprint: Palgrave Macmillan 2019. [Google Scholar]
 2. Bengel D., Organizational Acceptance of Artificial Intelligence: Identification of AI Acceptance Factors Tailored to the German Financial Services Sector (electronic resource), Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden | Imprint: Springer Gabler, 2020. [Google Scholar]
 3. Boustani N.M., Artificial intelligence impact on banks clients and employees in an Asian developing country, „Journal of Asia Business Studies”, 2022, 3, 23, Vol. 16(2). [Google Scholar]
 4. Chałubińska-Jentkiewicz K., Rozwój nowoczesnych technologii w kontekście procesu stanowienia prawa na przykładzie strategii AI, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom 12, 2019, nr 2. [Google Scholar]
 5. Chłopecki A., Sztuczna inteligencja. Szkice prawnicze i futurologiczne, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 6. Folwarski M., Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych. Wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Gurkaynak G., Yilmaz I., Haksever G., Stifling artificial intelligence. Human perils, „Computer Law and Security Review”, 2016, Vol. 32, No. 5. [Google Scholar]
 8. Hamori S., Takiguchi T., AI and Financial Markets, „Journal of Risk and Financial Management”, 2020. [Google Scholar]
 9. Hayen R., FinTech: The Impact and Influence of Financial Technology on Banking and the Financial Industry, 2016. [Google Scholar]
 10. Janusz W., Oczywiste i mniej oczywiste zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze finansowym [w:] Raport. Sztuczna inteligencja w bankowości, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 11. Liermann V., Stegmann C. (edts) The digital journey of banking and insurance. Vol. 2, Digitalization and machine learning, Cham: Springer International Publishing AG, 2021. [Google Scholar]
 12. Manser Payne E.H., Peltier J., Barger V.A., Enhancing the value co-creation process: artificial intelligence and mobile banking service platforms, „Journal of Research in Interactive Marketing”, 2021, 5, 19, Vol. 15(1). [Google Scholar]
 13. Nowakowski M., Fintech. Technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 14. Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 15. Phadke S., FinTech Future: the digital DNA of finance, SAGE Publications Pvt Ltd 2020. [Google Scholar]
 16. Rodrigues A.R.D., Ferreira D.A.F., Teixeira F.J.C.S.N., Zopounidis C., Artificial intelligence, digital transformation and cybersecurity in the banking sector: A multi-stakeholder cognition-driven framework, „Research in International Business and Finance”, 2022, 4, Vol. 60. [Google Scholar]
 17. Schär F., Decentralized Finance. On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Second Quarter”, 2021, 103(2). [Google Scholar]
 18. Szostak D., Sztuczna inteligencja a kody. Czy rozwiązaniem dla uregulowania sztucznej inteligencji jest smart contract i blockchain? [w:] Prawo sztucznej inteligencji, (red.) L. Lai, M. Świerczyński, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 19. Szpringer W., Nowe technologie a sektor finansowy. Fintech jako szansa i zagrożenie, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Zhao D., Zhang W., Artificial Financial Intelligence in China, Singapore: Springer Singapore Pte. Limited, 2021. [Google Scholar]
 21. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-ai-transforming-future-of-banking.pdf [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 22. https://businessinsider.com.pl/ [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 23. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_swiadczenia_uslugi_robo_doradztwa_71303.pdf [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 24. https://finregtech.pl/2021/07/19/wytyczne-bafin-w-sprawie-sztucznej-inteligencji-dla-sektora-finansowego-dobry-przyklad-dobre-praktyki/ [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 25. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2021/meldung_210615_Prinzipienpapier_BD_KI_en.html [dostęp: 1 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 26. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-projektu-polityki-rozwoju-sztucznej-inteligencji-w-polsce-na-lata-2019-2027 [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 27. Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies https://ec.europe.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=63199 [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 28. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-projektu-polityki-rozwoju-sztucznej-inteligencji-w-polsce-na-lata-2019-2027 [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 29. https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 30. http://fintechpoland.com/raport-sztuczna-inteligencja-dobre-praktyki-aspekty-prawne-zastosowanie-w-sektorze-finansowym/ [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 31. https://www.accenture.com/fr-fr/_acnmedia/36dc7f76eab444cab6a7f44017cc3997.pdf [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 32. https://www.accenture.com/t20170524t055435__w__/ca-en/_acnmedia/pdf-52/acenture-why-ai-is-the-future-of-growth.pdf [dostęp: 7 sierpnia 2021]. [Google Scholar]
 33. https://www.oecd.org/finance/artificial-intelligence-machine-learningbig-data-in-finance.htm. [Google Scholar]
 34. https://www.weforum.org/reports/digital-assets-distributed-ledger-technology-and-the-future-of-capital-markets. [Google Scholar]