Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (skrót: EPPiSM, ang. European Law and International Relations Review, EL&IRR) to kwartalnik ukazujący się od 2004 r. Wydawcą jest Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (ang. The European University of Law and Administration in Warsaw). Publikowane są w nim teksty naukowe z dziedziny nauk społecznych – w dyscyplinach:
1. Nauki prawne
2. Stosunki międzynarodowe
3. Nauki o bezpieczeństwie
4. Nauki o polityce i administracji
5. Nauki socjologiczne
6. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
7. Prawo kanoniczne
8. Nauki o zarządzaniu i jakości.

1 grudnia 2021 roku EPPiSM umieszczono w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez MEiN – pod poz. 32443 (201259), gdzie uzyskał 40 punktów. Publikuje jedynie teksty oryginalne i spełniające kryteria wysokiego poziomu naukowego. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej przyjęte przez Komitet Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics).

Czytaj więcej

Aktualny numer

Nr 1

Published 31 marca 2024

Pełny numer