Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1 (2024)

Artykuły

Kaitseliit – estońska organizacja cywilna działająca na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa ludności

DOI: https://doi.org/10.52097/eppism.8882  [Google Scholar]
Opublikowane: 24-05-2024

Abstrakt

Niniejsza publikacja jest wynikiem badań funkcjonowania Estońskiej Ligii Obrony – ochotniczej organizacji działającej na podstawie ustawy o Estońskiej Lidze Obrony. W badaniach korzystano z metod jakościowych – przeprowadzono wywiady z ekspertami z ośrodków naukowych (University of Tartu oraz Baltic Defence College) oraz z przedstawicielami Estońskiej Ligii Obrony (EDL). Korzystano także z badań niereaktywnych – zastosowano metodę analizy treści oraz metodę analizy istniejących danych statystycznych. Artykuł zawiera charakterystykę organizacji, w tym jej strukturę i przypisane zadania na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa ludności, a także genezę jej powstania oraz wartości, którymi się kieruje.

Bibliografia

 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa, 2004. [Google Scholar]
 2. Estonian Defence Forces. History. The period of national military units: 1917–1918, https://mil.ee/en/defence-forces/history-of-the-defence-forces/. [Google Scholar]
 3. Estonian Defence League – The Kaitseliit – Strong In Defence, Story by SHAPE Public Affairs Office, https://shape.nato.int/news-archive/2019/estonian-defence-league-the-kaitseliit-strong-in-defence. [Google Scholar]
 4. Estonian Defence League, https://military-history.fandom.com/wiki/Estonian_Defence_League. [Google Scholar]
 5. https://harno.ee/en/scholarships-and-grants/scholarships-studying-and-working-estonia/scholarships-international. [Google Scholar]
 6. https://military-history.fandom.com. [Google Scholar]
 7. https://shape.nato.int. [Google Scholar]
 8. https://www.kaitseliit.ee. [Google Scholar]
 9. https://www.riigiteataja.ee. [Google Scholar]
 10. The Estonian Defence League between two wars, https://www.kaitseliit.ee/en/between-two-wars. [Google Scholar]
 11. Ustawa o Estońskiej Lidze Obrony / The Estonian Defence League Act Passed 28.02.2013; [Google Scholar]
 12. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521032014005/consolide. [Google Scholar]