Judaizing and Identity in the Earliest Transylvanian Sabbatarian Writings (1588?–1621)Abstrakt

The denominational and national identity of Transylvanian Sabbatarians (‘Judaizers’) has been constantly debated since the mid-19th century discovery of Sabbatarian literature. The question has always been haunted by mythologizing tendencies. The absence of something that was a given in the case of other denominations – that is, reflection on their native land and their nationality – was explained in terms of denominationally and nationally biased standpoints. Although most scholars had their own opinion about this question, no one has tried to perform a detailed inquiry into the problem, based on the texts themselves, and within a context of the Sabbatarians’ attitude to Jews. The present essay tries to address this problem. Utilizing a relevant set of keywords, I try to identify the signs of identity-creation in the earliest extant texts, and I also try to explore the Sabbatarian perception of Jews. My investigation reinforces the hypothesis that the absence of a patriotic voice is rooted in the theological advance towards Jews. Although the perception of the Jews is not entirely positive in Sabbatarian texts, their role is unique, making them essential for salvation. This indicates the later direction of the formation of Sabbatarian national and denominational identity, which is a gradual movement towards Jewishness, leading to ‘assimilation’ later.


Słowa kluczowe

Judaizing; Communal Identity; Religious Identity; Sabbatarian; Pagan

Acta Parochiae Bözödujfalvensis, manuscript in Budapest, National Archives of Hungary, no 28.979.

Császár E., „A protestáns kor költészete,” in A szombatosok irodalmi maradványai és vallásos nézeteik, Keresztény Magvető 21 (1886) 2–20, 76–88, 142–152.

Dán R., Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon (Humanizmus és reformáció 13; Budapest: Akadémiai 1987).

Dán R., ’Judaizare’ – The Career of a Term, in Antitrinitarianism in the Second Half of the Sixteenth Century (eds. R. Dán – A. Pirnát) (Budapest: MTA 1982) 25–34.

Guttmann M. – Harmos S., Péchi Simon szombatos imádságos könyve (Budapest: IMIT 1914).

Kaiser J., Ruhe der Seele und Siegel der Hoffnung: Die Deutungen des Sabbats in der Reformation (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 65; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997).

Kardos A., „A XVI. század magyar lyrai költészete. III. Zsoltárok és zsoltárfordítások,” Egyetemes Philologiai Közlöny 7 (1883).

Kovács A., Útfélen fejfa (Kiadás: Oradea 1995) 70–72.

Kovács A., “Akik egy székely falut elraboltak, Székely Nép 62 (1944).

Lactantius L.C.F., Divinae institutiones, libri VII, 3.

Lugossy J., „Egy szombatos énekes könyvről,” Új Magyar Muzeum 1 (1850–1851), C–CXXXVIII.

Máté Gy., „A Szentírás Apológiája a szombatosok régi könyvében,” in Collectanea Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére (eds. G. Galavics – J. Herner – B. Keserű) (Adattár 16–18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10; Szeged: JATE, 1990) 189–207.

Nagy S., Szombatos codexek (Értekezések a Nyelv – és Széptudományok köréből XII, no 2; Budapest: MTA 1884) 29.

Pál J., A magyar jövő vallása 1. Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet – és egyházépítő stratégiájában (1940–1944), Online source: http://epa.oszk.hu/00000/00036/00073/pdf/117-146.pdf, accessed August 29, 2017.

Sommer J., De iustificatione hominis coram Deo, in Tractatus aliquot christianae religionis, ed. Matthias Vehe-Glirius, 25a–81a (Ingolstadt [Cracow] 1583).

Thúry Zs., „Adalék a szombatosok történetéhez,” Századok 43 (1909) 60–61.

Újlaki-Nagy R., ed., „Korai szombatos írások,” Fiatal filológusok füzetei (Szeged: SZTE 2010).

Varjas B., Szombatos énekek. Régi Magyar Költők Tára XVII., vol. 5 (Budapest: Akadémiai Kiadó 1970).

Vehe-Glirius M., Declamatiuncula contra praedestationem neotericorum, in Tractatus aliquot christianae religionis, ed. Theodosius Schimberg [Matthias Vehe-Glirius], 100a–112b (Ingolstadt [Cracow] 1583). Modern edition: Dán R., Matthias Vehe-Glirius: Life and Work of a Radical Antitrinitarian with his Collected Writings (Budapest: Akadémiai – Leiden: Brill, 1982) 239–246.

Vehe-Glirius M., Mattanjah. [Cologne?, 1575–1578?]. Facsimile edition: Dán R., Matthias Vehe-Glirius: Life and Work of a Radical Antitrinitarian with his Collected Writings (Budapest: Akadémiai – Leiden: Brill 1982) 291–398.

Opublikowane
2019-01-07


Dział
Images of the Jews

Udostępnij

Újlaki-Nagy, R. (2019). Judaizing and Identity in the Earliest Transylvanian Sabbatarian Writings (1588?–1621). Wrocławski Przegląd Teologiczny, 26(1), 41-60. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2029

Réka Újlaki-Nagy  nagy.reka@btk.mta.hu
The Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary  Węgry

Réka Tímea Újlaki-Nagy – has been dedicated to the research of the phenomenon called Transylvanian Sabbatarianism since her Bachelor studies on the Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca. Her ongoing PhD work, conducted on the University of Szeged and on the University of Erfurt focuses specifically on the emergence and the first period of Sabbatarianism. Currently she is assistant research fellow on the Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute of History. Here she is involved in an interdisciplinary project dealing with Christian-Muslim-Jewish interactions in the 16–17th century Ottoman Hungary and Transylvania. Within the framework of this project her objective is the edition of a Sabbatarian Talmud –translation and commentary (1630–1640). Besides this she is working on a publication of the existing 18–20th century sources concerning Transylvanian Sabbatarianism and on a documentary about the history and the tragic fate of the mentioned movement.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0