Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzenci

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2023

Reviewers of Wrocław Theological Review No. 2/2023

Rev. Prof. John Berry (University of Malta, Malta)

Rev. Prof. Pablo Blanco Sarto (University of Nawarra, Spain)

Rev. Prof. Dr Hab. Szymon Drzyżdżyk (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Krzysztof Kaucha (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Prof. Dariusz Kowalczyk (Pontifical Gregorian University, Rome, Italy)

Rev. Prof. Dr Hab. Janusz Królikowski (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Prof. Peter McGregor (Catholic Institute of Sydney, University of Notre Dame, Australia)

Prof. Roland Millare (St. John Paul II Foundation, Houston, TX, USA)

Prof. Tracey Rowland (University of Notre Dame, Australia)

Rev. Prof. Dr Hab. Henryk Seweryniak (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Józef Warzeszak (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Włodzimierz Wołyniec (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Prof. William M. Wright IV (Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA)

Rev. Dr Hab. Grzegorz Bachanek, Associate Professor (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Dr Hab. Jacek Kempa, Associate Professor (University of Silesia, Poland)

Rev. Dr Hab. Zbigniew Kubacki, Associate Professor (Catholic Academy in Warsaw, Poland)

Rev. Dr Hab. Waldemar Linke, Associate Professor (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Dr Adrian Podaru, Associate Professor (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)

Rev. Dr Hab. Robert Woźniak, Associate Professor (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Dr Emil Anton (University of Helsinki, Finland)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2023

Reviewers of Wrocław Theological Review No. 1/2023

Rev. Prof. Dariusz Kowalczyk (Pontifical Gregorian University, Italy)

Rev. Prof. Dr Hab. Dariusz Lipiec (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Prof. Giulio Maspero (Pontifical University of the Holy Cross, Rome, Italy)

Prof. Dr Hab. Piotr Mazur (Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Andrzej Najda (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Waldemar Pałęcki (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Mirosław Wróbel (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Dr Hab. Jerzy Brusiło, Associate Professor (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Rev. Dr Hab. Tomasz Duma, Associate Professor (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Dr Hab. Piotr Górecki, Associate Professor (University of Opole, Poland)

Rev. Dr Hab. Dariusz Kotecki, Associate Professor (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Rev. Dr Hab. Mieczysław Polak, Associate Professor (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

Rev. Dr Hab. Grzegorz Wejmann, Associate Professor (University of Szczecin, Poland)

Rev. Dr Hab. Zdzisław Żywica, Associate Professor (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

Rev. Dr Hab. Waldemar Linke (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Dr Hab. Andrzej Małachowski (Institute for Cusanus Research at the University of Trier, Germany)

Dr Jan Červenka (Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic)

Dr Thomas Izbicki (Cornell University, USA)

Rev. Dr Arnold Zawadzki (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2022

Reviewers of Wrocław Theological Review No. 2/2022

 prof. dr hab. Krzysztof Bardski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Janusz Bujak, Uniwersytet Szczeciński, Polska

prof. dr hab. Stanisław Dyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

prof. dr hab. Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

prof. dr hab. Mieczysław Kogut, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska

prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Adam Rybicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska

prof. dr hab. Mirosław Wróbel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

dr hab. Leszek Adamowicz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

dr hab. Bogdan Biela, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

dr hab. Dariusz Borek, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

dr hab. Sebastian Gałecki, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im, Jana Długosza w Częstochowie, Polska

dr hab. Piotr Górecki, prof. Uniwersytetu Opolskiego, Polska

dr hab. Jan Klinkowski, prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Polska

dr hab. Anna Kuśmirek, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

dr hab. Piotr Łabuda, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Polska

dr hab. Jacenty Mastej, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

dr hab. Marek Tatar, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

dr hab. Paweł Borto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

dr hab. Anna Rambiert-Kwaśniewska, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska

dr Eran Shuali, Uniwersytet Strasburski, Francja

dr Jarosław Tomaszewski, Papieski Wydział Teologiczny w Montevideo, Urugwaj

dr Marcin Trepczyński, Uniwersytet Warszawski, Polska

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2022

Reviewers of Wrocław Theological Review No. 1/2022

Rev. Prof. Dr Hab. Krzysztof Bardski, Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Paweł Bortkiewicz, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Prof. Yaccov Deutsch, David Yellin College of Education, Israel

Rev. Prof. Imree von Gaal, University of St. Mary of the Lake, Chicago, United States

Rev. Prof. Dr Hab. Zbigniew Janczewski, Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Mieczysław Kogut, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Prof. Nathan Ron, University of Haifa, Israel

Rev. Prof. Dr Hab. Mariusz Rosik, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Piotr Roszak, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Prof. Tracey Rowland, University of Notre Dame, Australia

Bp. Prof. Dr Hab. Andrzej Siemieniewski, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Marek Skierkowski, Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Stefan Szymik, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Rev. Dr Hab. Piotr Górecki, Associate Professor University of Opole, Poland

Rev. Dr Hab. Krystian Kałuża Associate Professor University of Opole, Poland

Rev. Dr Hab. Wiesław Kiwior, Associate Professor Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Dr Hab. Bernard Kołodziej, Associate Professor Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Rev. Dr Hab. Piotr Kroczek, Associate Professor Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

Rev. Dr Hab. Rajmund Pietkiewicz, Associate Professor Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Rev. Dr Hab. Marek Saj, Associate Professor Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Dr Hab. Jacek Soiński, Associate Professor Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Rev. Dr Hab. Marek Tatar, Associate Professor Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Dr Hab. Grzegorz Wejman, Associate Professor University of Szczecin, Poland

Rev. Dr Hab. Artur Wysocki, Associate Professor Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Dr Rafał Bartczuk, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Dr Franz Posset, free researcher, Beaver Dam, Wisconsin, USA

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2021

Reviewers of Wrocław Theological Review No 2/2021

Rev. Prof. Dr Hab. Paweł Bortkiewicz, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Stanisław Dziekoński, Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Mieczysław Kogut, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Janusz Królikowski, Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

Rev. Prof. Giulio Maspero, Pontificia Università della Santa Croce, Italy

Rev. Prof. Dr Hab. Jarosław Merecki, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia; Pontificia Università Lateranense, Italy

Rev. Prof. Dr Hab. Henryk Seweryniak, Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Prof. Dr Hab. Wojciech Szczerba, Evangelical School of Theology in Wroclaw, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Wiesław Wenz, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Janusz Węgrzecki, Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Prof. Dr Hab. Mirosław Wróbel, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Rev. Dr Hab. Jan Klinkowski, Associate Professor Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Rev. Dr Hab. Wiesław Kraiński, Associate Professor Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Rev. Dr Hab. Piotr Łabuda, Associate Professor Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

Dr Hab. Joanna Mysona Byrska, Associate Professor Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

Rev. Dr Hab. Marek Saj, Associate Professor Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

Rev. Dr Hab. Arkadiusz Wuwer, Associate Professor University of Silesia in Katowice, Poland

Rev. Dr Hab. Norbert Jerzak, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Dr Hab. Anna Rambiert-Kwaśniewska, Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland

Rev. Dr Hab. Janusz Wilk, University of Silesia in Katowice, Poland

Rev. Dr Hab. Jan Wolski, Higher Theological Seminary in Łódź, Poland

Dr Joanna Jaromin, University of Opole

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2021

Reviewers of Wrocław Theological Review No. 1/2021

Rev. Prof. Dr Hab. Paweł Bortkiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Janusz Bujak (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Edward Jarmoch (Siedlce University, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Mieczysław Kogut (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dariusz Kowalczyk (Pontifical Gregorian University, Italy)

Rev. Prof. Dr Hab. Janusz Królikowski (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Prof. Dr Hab. Maciej Manikowski (University of Wrocław)

Rev. Prof. Dr Hab. Marian Marchinek (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Tomasz Moskal (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab.  Mariusz Rosik (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Bp. Prof. Dr Hab. Andrzej Siemieniewski (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Marek Tatar (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Norbert Widok (University of Opole, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Włodzimierz Wołyniec (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Dr Hab. Grzegorz Adamczyk, Associate Professor (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Dr Hab. Stanisław Adamiak, Associate Professor (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Dr Hab. Barbara Baraniak, Associate Professor (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Dr Hab. Grzegorz Bartosik, Associate Professor (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Dr Hab. Ewa Bochno, Associate Professor (University of Zielona Góra, Poland)

Dr Hab. Kamil Kaczmarek, Associate Professor (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

Rev. Dr Hab. Krystian Kałuża, Associate Professor (University of Opole)

Rev. Dr Hab. Krzysztof Kaucha, Associate Professor (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Dr Hab. Jan Klinkowski, Associate Professor (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr Hab. Wiesław Kraiński, Associate Professor (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Rev. Dr Hab. Mirosław Mejzner, Associate Professor (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Dr Hab. Jarosław Nowaszczuk, Associate Professor (University of Szczecin)

Rev. Dr Hab. Mieczysław Paczkowski, Associate Professor (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Rev. Dr Hab. Rajmund Pietkiewicz, Associate Professor (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr Hab. Andrzej Proniewski, Associate Professor (University of Białystok)

Rev. Dr Hab. Piotr Roszak, Associate Professor (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Rev. Dr Hab. Marek Saj, Associate Professor (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Dr Hab. Roman Słupek, Associate Professor (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr Hab. Marcin Kowalski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Dr Hab. Maksym Adam Kopiec (Pontifical Antonianum University, Italy)

Rev. Dr Hab. Szczepan Praśkiewicz (Higher Theological Seminary of Discalced Carmelites; Carmelite Institute of Spirituality in Krakow)

Rev. Dr Hab. Janusz Wilk (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Dr Hab. Stanisław Zarzycki (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Dr Hab. Jacek Zieliński (University of Wrocław, Poland)

Rev. Dr Wacław Chomik (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr Zbigniew Grochowski (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Dr Maciej Górnicki (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Dr Dominik Jurczak (Pontifical Athenaeum Sant Anselmo, Italy)

Dr Andrzej Kasperek (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Dr Jarosław Merecki (Pontifical John Paul II Theological Institute for the Sciences of Marriage and the Family; Pontifical Lateran University, Italy)

Rev. Dr Krzysztof Porosło (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

Dr Anna Rambiert-Kwaśniewska (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2020

Reviewers of Wrocław Theological Review No. 2/2020

Rev. Prof. Pablo Blanco Sarto (University of Navarra, Spain)

Rev. Prof. Dr Hab. Ireneusz Celary (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Bogdan Ferdek (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Zdzisław J. Kijas (Pontifical University of St Bonaventure – Seraphicum, Italy)

Rev. Prof. Dr Hab. Mieczysław Kogut (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Janusz Kręcidło (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Prof. Dr Hab. Lech Krzyżanowski (University of Silesia in Katowice, Poland)

Prof. Ignatious Kunnumpurathu Paul (Pontifical Theological Faculty and Pontifical Institute of Spirituality Teresianum, Rome)

Rev. Prof. Dr hab. Dariusz Kurzydło (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Prof. Dr Hab. Maciej Manikowski (University of Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Jarosław Merecki (Pontifical Lateran University, John Paul II Pontifical Theological Institute for Marriage and Family Sciences, Vatican)

Rev. Prof. Dr Hab. Kazimierz Misiaszek (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Zdzisław Lec (University of Szczecin, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Piotr Liszka (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Czesław Parzyszek (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Henryk Seweryniak (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Bp Prof. Dr Hab. Andrzej Siemieniewski (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Janusz Szulist (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Prof. Marco Vanzini (Pontifical University of the Holy Cross, Rome, Italy)

Rev. Prof. Dr Hab. Wiesław Wenz (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr Hab. Włodzimierz Wołyniec (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Dr Hab. Anna Kuśmirek, Associate Professor (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Rev. Dr Hab. Janusz Lekan, Associate Professor (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Dr Hab. Artur Malina, Associate Professor (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Dr Hab. Piotr Neumann, Associate Professor (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

Rev. Dr Hab. Mieczysław Paczkowski, Associate Professor (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

Rev. Dr Hab. Kazimierz Pek, Associate Professor (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Rev. Dr Hab. Marek Saj, Associate Professor (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland)

Dr Hab. Wiesława Sajdek, Associate Professor (Jan Długosz University in Częstochowa, Poland)

Rev. Dr Hab. Roman Słupek, Associate Professor (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr Hab. Jerzy Tupikowski, Associate Professor (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr Hab. Andrzej Uciecha, Associate Professor (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Dr Hab. Norbert Jerzak (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr Hab. Krystian Kałuża (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Dr Hab. Elżbieta Magiera (University of Szczecin, Poland)

Dr Hab. Agata Mirek (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Dr Hab. Beata Orłowska (The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, Poland)

Rev. Dr Hab. Piotr Roszak (Nicolaus Copernicus University in Toruń; University of Navarra, Spain)

Rev. Dr Damian Bednarski (University of Silesia in Katowice, Poland)

Dr Anna Sutowicz (Wrocław, Poland)

Rev. Dr Mariusz Szmajdziński (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2020

Reviewers of Wrocław Theological Review No 1/2020

Bp Prof. Dr. Hab. Andrzej Siemieniewski (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Stanisław Araszczuk (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Edward Jarmoch (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland)

Rev. Prof. Maksym Adam Kopiec (Pontifical University of Saint Anthony, Rome, Italy)

Rev. Prof. Dariusz Kowalczyk (Pontifical Gregorian University, Rome, Italy)

Rev. Prof. Dr. Hab. Jarosław Kupczak (Pontifical University of John Paul II, Poland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Dariusz Kurzydło (Cardinal Wyszyński University, Poland)

Rev. Prof. Giulio Maspero (Pontifical University of the Holy Cross, Rome, Italy)Rev. Prof. Mauro Orsatti (Faculty of Theology, Lugano, Switzerland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Mariusz Rosik (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Marek Tatar (Cardinal Wyszyński University, Poland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Piotr Tomasik (Cardinal Wyszyński University, Poland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Norbert Widok (University of Opole, Poland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Włodzimierz Wołyniec (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Prof. Dr. Hab. Radosław Zenderowski (Cardinal Wyszyński University, Poland)

Rev. Dr. Hab. Rajmund Pietkiewicz, Associate Professor (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Dr. Hab. Marcin Starzyński, Associate Professor (Jagiellonian University, Poland)

Rev. Dr. Hab. Grzegorz Wejman, Associate Professor (University of Szczecin, Poland)

Rev. Dr. Hab. Michał Tomasz Gronowski (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Dr. Hab. Jacek Kempa (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Dr. Hab. Jarosław Merecki (Pontifical Lateran University, Vatican)

Rev. Dr. Hab. Dominik Ostrowski, Associate Professor (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr. Hab. Robert Woźniak, Associate Professor (Pontifical University of John Paul II, Poland)

Rev. Dr. Damian Bednarski (University of Silesia in Katowice, Poland)

Rev. Dr. Paweł Borto (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Dr. Mariusz Jagielski (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Rev. Dr. Andrzej Persidok (Pontifical Faculty of Theology in Warsaw, Poland)

Dr. Anna Sutowicz (Wrocław, Poland)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2019

Reviewers of Wrocław Theological Review No 2/2019

prof. dr hab. Tomasz Dąbek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

prof. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Jerzy Machnacz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Marek Saj, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Maciej Szczepaniak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

dr hab. Michał Głowala (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jacek Kempa (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Wiesław Kraiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Roman Słupek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr Joanna Jaromin (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Sutowicz (Wrocław)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2019

Reviewers of Wrocław Theological Review No 1/2019

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Maciej Manikowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab., prof. UAM Grzegorz Kubski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Michał Głowala (Uniwersytet Wrocławski)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2018

Reviewers of Wrocław Theological Review No 2/2018

prof. dr hab. Stanisław Araszczuk (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Tomasz Dąbek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Janusz Kręcidło (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, sekcja w Tarnowie)

prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Mirosław Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Marek Saj, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

dr hab. Przemysław Artemiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Jacek Kempa (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Wiesław Kraiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Piotr Lorek (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)

dr hab. Tomasz Tułodziecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Izabela Winiarska-Górska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Wrocławski)

dr Wacław Chomik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr Joanna Jaromin (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Maliszewska (Uniwersytet Śląski)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2018

Reviewers of Wrocław Theological Review No 1/2018

Marcin Kowalski (KUL, Lublin)

Janusz Kręcidło (UKSW, Warsaw)

Adam Kubiś (KUL, Lublin)

Anna Kuśmirek (UKSW, Warsaw)

Waldemar Linke (UKSW, Warsaw)

Marcin Zieliński (KUL, Lublin)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2017

Reviewers of Wrocław Theological Review No 2/2017

Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO)

Ks. dr hab. Konrad Glombik (UO)

Dr hab. Wojciech Kęder (UPJPII)

Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO)

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO)

Ks. dr hab. Dariusz Krok (UO)

Dr hab. Kazimierz Kuczman (UPJPII)

Dr hab. Piotr Lorek (EWST)

Ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJPII)

dr hab. Agata Mirek (KUL)

Dr hab. Wojciech Mrozowicz (UWr)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO)

Ks. dr Mariusz Szmajdziński

Prof. dr hab. Gabriela Wąs (UWr)

Ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2017

Reviewers of Wrocław Theological Review No 1/2017

Ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)

Dr Marek Hałaburda (UPJP2)

Ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki (UO)

Ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJP2)

Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ)

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (KUL)

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJP2)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL)

Dr Anna Sutowicz (Wrocław)

Ks. dr Mariusz Trąba (UPJP2)