Recenzenci

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2019

Reviewers of Wrocław Theological Review No 2/2019

 prof. dr hab. Tomasz Dąbek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

prof. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Jerzy Machnacz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Marek Saj, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Maciej Szczepaniak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

dr hab. Michał Głowala (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jacek Kempa (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Wiesław Kraiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Roman Słupek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr Joanna Jaromin (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Sutowicz (Wrocław)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2019

Reviewers of Wrocław Theological Review No 1/2019

prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Maciej Manikowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab., prof. UAM Grzegorz Kubski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Michał Głowala (Uniwersytet Wrocławski)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2018

Reviewers of Wrocław Theological Review No 2/2018

prof. dr hab. Stanisław Araszczuk (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Tomasz Dąbek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Janusz Kręcidło (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Janusz Królikowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, sekcja w Tarnowie)

prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Mirosław Wróbel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Marek Saj, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

dr hab. Przemysław Artemiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Jacek Kempa (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Wiesław Kraiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr hab. Piotr Lorek (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)

dr hab. Tomasz Tułodziecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

dr hab. Izabela Winiarska-Górska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Wrocławski)

dr Wacław Chomik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

dr Joanna Jaromin (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Maliszewska (Uniwersytet Śląski)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2018

Reviewers of Wrocław Theological Review No 1/2018

Marcin Kowalski (KUL, Lublin)

Janusz Kręcidło (UKSW, Warsaw)

Adam Kubiś (KUL, Lublin)

Anna Kuśmirek (UKSW, Warsaw)

Waldemar Linke (UKSW, Warsaw)

Marcin Zieliński (KUL, Lublin)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 2/2017

Reviewers of Wrocław Theological Review No 2/2017

Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO)

Ks. dr hab. Konrad Glombik (UO)

Dr hab. Wojciech Kęder (UPJPII)

Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO)

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO)

Ks. dr hab. Dariusz Krok (UO)

Dr hab. Kazimierz Kuczman (UPJPII)

Dr hab. Piotr Lorek (EWST)

Ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJPII)

dr hab. Agata Mirek (KUL)

Dr hab. Wojciech Mrozowicz (UWr)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO)

Ks. dr Mariusz Szmajdziński

Prof. dr hab. Gabriela Wąs (UWr)

Ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO)

 

Recenzenci Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego Nr 1/2017

Reviewers of Wrocław Theological Review No 1/2017

Ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)

Dr Marek Hałaburda (UPJP2)

Ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki (UO)

Ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJP2)

Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ)

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (KUL)

Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJP2)

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL)

Dr Anna Sutowicz (Wrocław)

Ks. dr Mariusz Trąba (UPJP2)