Dane osobowe oraz adresy e-mail wprowadzone w czasie rejestracji w Open Journal System (OJS) są przez redakcję Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem czasopisma. Nie będą przekazywane innym podmiotom. W szczególności nie będą wykorzystywane w celach handlowych czy marketingowych. Użytkownik musi mieć jednak świadomość, że rejestrując się w naszym czasopiśmie, udostępnia swoje dane pośrednio również administratorom innych czasopism funkcjonujących w OJS obsługiwanym przez firmę Academicon, którzy mają dostęp do wszystkich osób zarejestrowanych w systemie.