Zasady etyczne

Czasopismo naukowe Wrocławski Przegląd Teologiczny w zakresie etyki publikacyjnej opiera się na zasadach wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Zasady te w postaci diagramów są dostępne w języku polskim dla zarejestrowanego w czasopiśmie użytkownika TUTAJ >.

Redakcja rezerwuje sobie prawo do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w przypadkach podejrzenia o:

  • plagiat w zgłoszonej publikacji lub opublikowanym już artykule;
  • sfabrykowanie danych w zgłoszonym lub opublikowanym tekście;
  • autorstwo ukryte. Autor-widmo (ang. ghost author) to ktoś, kto został pominięty na liście autorów, pomimo że kwalifikował się do autorstwa (np. analizował dane statystyczne). Z ghostwriting mamy do czynienia w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wpływ w powstanie publikacji, a jego udział nie został ujawniony; innymi słowy, nie został ani zaznaczony jako współautor tekstu, ani wymieniony w podziękowaniach dołączonych do tekstu.
  • autorstwo pozorne. Autor gościnny (ang. guest author) to ktoś, kto został wymieniony na liście autorów, choć nie spełnia kryteriów autorstwa. Guest autorship oznacza, że komuś, kto miał znikomy udział w powstaniu publikacji, lub nie miał takiego udziału w ogóle (np. nie angażował się ani w badanie, ani w pisanie), przypisuje się autorstwo czy współautorstwo.
  • autorstwo grzecznościowe. Autor grzecznościowy (ang. gift author) to ktoś dopisany do publikacji w zamian za dopisanie rzeczywistego autora do publikacji autora grzecznościowego (tzw. wzajemne wzmacnianie);
  • nieujawnienie konfliktu interesów z zgłoszonym lub opublikowanym tekście;
  • występowanie etycznego problemu w zgłoszonym lub opublikowanym artykule;
  • przywłaszczenia sobie przez recenzenta pomysłów lub danych autora publikacji.

Wykryte przypadki wyżej wymienionych typów będą demaskowane, włącznie z podjęciem kroków prawnych, powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych.