500 stron nowego WPT

2021-06-08

Aż 500 stron najnowszego numeru Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego! Redakcja zachęca do zapoznania się z zeszytem (2021) nr 1, który jest dostępny na stronie: www.ojs.academicon.pl/wpt. Wersja drukowana naszego czasopisma wyjdzie z drukarni niebawem. 

40 punktów na nowej liście ministerialnej

2021-02-12

Redakcja informuje, że Wrocławski Przegląd Teologiczny otrzymał 40 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Zapraszamy autorów i recenzentów do współpracy z naszym periodykiem.

2020 nr 2 w wersji elektronicznej

2020-12-09

Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego z radością informuje, że właśnie ukazała się elektroniczna wersja najnowszego numeru czasopisma. Zeszyt 2020 nr 2 jest już na stronie www, a na przełomie grudnia i stycznia powinna dotrzeć wersja drukowana.

 

2020 nr 1 na wakacje

2020-06-30

Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego serdecznie zaprasza do lektury najnowszego zeszytu naszego czasopisma (2020 nr 1) opublikowanego w całości w języku angielskim.

Anglojęzyczna wersja tomów Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego: 27 (2019) nr 2 oraz 28 (2020) nr 1 – zadanie finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2019 nr 2 pod choinkę

2019-12-23

Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego życzy wszystkim czytelnikom Bożego błogosławieństwa z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. Informujemy również, że pod choinką znajduje się prezent – najnowszy zeszyt naszego czasopisma (2019 nr 2) opublikowany w języku angielskim.

Anglojęzyczna wersja tomów Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego: 27 (2019) nr 2 oraz 28 (2020) nr 1 – zadanie finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

20 punktów za publikację we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym

2019-08-01

Wrocławski Przegląd Teologiczny znajduje się w wykazie czasopism naukowych (Komunikat MNiSW z 31 VII 2019 r.) z liczbą punktów 20. Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.

WPT poświęcony spuściźnie Jana Pawła II

2019-07-11

Zapraszamy Czytelników do lektury nowego numeru (2019/1), który właśnie opublikowaliśmy. Jest on w całości poświęcony Janowi Pawłowi II. Artykuły pogrupowano w trzy działy: teologia, filozofia i kultura. Publikacja została sfinansowana ze środków Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nowy numer Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego

2019-05-30

Rekomendujemy Czytelnikom internetową wersję Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego (2018) nr 2, którą właśnie opublikowaliśmy. Zapraszamy do lektury!

Wrocławski Przegląd Teologiczny na liście 500 czasopism

2019-03-29

Informujemy, że Wrocławski Przegląd Teologiczny znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych przez MNiSW do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.