Wrocławski Przegląd Teologiczny (skrót: WPT, ang. Wrocław Theological Review) jest półrocznikiem wydawanym od 1993 roku przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (ang. Pontifical Faculty of Theology in Wrocław) i poświęconym studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii oraz nauk społecznych jako nauk pomocniczych teologii. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (20 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w WPT. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE). Więcej >

ISSN: 2544-6460 (Online) ISSN: 1231-1731 (Print)Wydawca: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 
 

40 punktów na nowej liście ministerialnej

2021-02-12

Redakcja informuje, że Wrocławski Przegląd Teologiczny otrzymał 40 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Zapraszamy autorów i recenzentów do współpracy z naszym periodykiem.

2020 nr 2 w wersji elektronicznej

2020-12-09

Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego z radością informuje, że właśnie ukazała się elektroniczna wersja najnowszego numeru czasopisma. Zeszyt 2020 nr 2 jest już na stronie www, a na przełomie grudnia i stycznia powinna dotrzeć wersja drukowana.

 

2020 nr 1 na wakacje

2020-06-30

Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego serdecznie zaprasza do lektury najnowszego zeszytu naszego czasopisma (2020 nr 1) opublikowanego w całości w języku angielskim.

Anglojęzyczna wersja tomów Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego: 27 (2019) nr 2 oraz 28 (2020) nr 1 – zadanie finansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
  • CEEOL
  • ERIH PLUS
  • BazHum
  • Index Copernicus
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • Arianta
  • Google Scholar

MNISW
20