Wrocławski Przegląd Teologiczny (skrót: WPT, ang. Wrocław Theological Review) jest półrocznikiem wydawanym od 1993 roku przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (ang. Pontifical Faculty of Theology in Wrocław) i poświęconym studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii oraz nauk społecznych jako nauk pomocniczych teologii. Periodyk znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (40 pkt). Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w WPT. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE). Więcej >

ISSN: 2544-6460 (Online) ISSN: 1231-1731 (Print)Wydawca: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

 
 

500 stron nowego WPT

2021-06-08

Aż 500 stron najnowszego numeru Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego! Redakcja zachęca do zapoznania się z zeszytem (2021) nr 1, który jest dostępny na stronie: www.ojs.academicon.pl/wpt. Wersja drukowana naszego czasopisma wyjdzie z drukarni niebawem. 

40 punktów na nowej liście ministerialnej

2021-02-12

Redakcja informuje, że Wrocławski Przegląd Teologiczny otrzymał 40 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Zapraszamy autorów i recenzentów do współpracy z naszym periodykiem.

2020 nr 2 w wersji elektronicznej

2020-12-09

Redakcja Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego z radością informuje, że właśnie ukazała się elektroniczna wersja najnowszego numeru czasopisma. Zeszyt 2020 nr 2 jest już na stronie www, a na przełomie grudnia i stycznia powinna dotrzeć wersja drukowana.

   • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
  • CEEOL
  • ERIH PLUS
  • BazHum
  • Index Copernicus
  • Polska Bibliografia Naukowa
  • Arianta
  • Google Scholar

MNISW
20