Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Informacje dla autorów

Osoby zainteresowane złożeniem publikacji naukowej we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszego czasopisma zawartymi w zakładce „O czasopiśmie”. Przed zdeponowaniem tekstu należy zapoznać się z wytycznymi dla autorów, ponieważ teksty niezgodne z wytycznymi będą odrzucane na etapie redakcji wewnętrznej jako wadliwe formalnie. 

Przesłanie tekstu do publikacji wymaga zarejestrowania się (lub zalogowania w przypadku już zarejestrowanych użytkowników) na stronie czasopisma. 

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu należy kliknąć w przycisk-link „Nowe zgłoszenie”, by otworzyć formularz zgłoszenia (5-etapowy). 

Cała procedura związana z opublikowaniem artykułu we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym dokonuje się online w oparciu o konto autora założone na stronie czasopisma. Dotyczy to wszystkich czynności: od deponowania manuskryptu, przez proces recenzyjny, aż po redakcję i skład tekstu. Autor może w każdej chwili uzyskać informację, na jakim etapie znajduje się zgłoszony przez niego tekst. W tym celu po zalogowaniu się do systemu należy w lewym menu bocznym kliknąć przycisk-link „Zgłoszenia”, a następnie w zakładce „Moje zgłoszenia” kliknąć tytuł zgłoszonego tekstu. System przejdzie do strony/zakładki odpowiadającej etapowi, na jakim tekst znajduje się w procesie redakcyjnym (np. jeśli tekst jest na etapie recenzji, system przejdzie do zakładki „Recenzja”, gdzie będzie informacja o statusie recenzji).  

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Wrocławski Przegląd Teologiczny?

Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła?

Przejdź do rejestracji

Uprasza się, aby autor – rejestrując się na stronie czasopisma – podał wszystkie wymagane dane, co ułatwi dalszą współpracę. W formularzu rejestracji wymagane jest, ze względu na obecne standardy publikowania, podanie indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID). 

Nie posiadasz jeszcze numeru ORCID?

Uzyskaj ORCID tutaj

Nie pamiętasz numeru ORCID?

Wyszukaj go tutaj >