Osoby zainteresowane złożeniem publikacji naukowej we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszego czasopisma zawartymi w zakładce O czasopiśmie>>>. W tej samej zakładce można zapoznać się z Wytycznymi dla autorów>>>, które należy uwzględnić w deponowanym manuskrypcie.

Przesłanie tekstu do publikacji wymaga zarejestrowania się lub zalogowania (w przypadku już zarejestrowanych użytkowników) na stronie czasopisma. Po zalogowaniu się należy kliknąć w zlokalizowany po prawej stronie wiersza „Autor” przycisk-link „Prześlij tekst do opublikowania”, a następnie system poprowadzi dalej. Cały proces opisano w zakładce „O czasopiśmie” w punkcie zatytułowanym Przesyłanie tekstów>>>

 

Cała procedura związana z opublikowaniem artykułu we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym dokonuje się on-line w oparciu o konto autora założone na stronie czasopisma. Dotyczy to wszystkich czynności: od deponowania manuskryptu, przez proces recenzencki, aż po redakcję i skład tekstu. Autor może w każdej chwili uzyskać informację, na jakim etapie znajduje się zgłoszony przez niego tekst. W tym celu po zalogowaniu się do systemu wystarczy kliknąć zlokalizowany w wierszu „Autor” przycisk-link „Zgłoszone”. Wtedy po prawej stronie zdeponowanych artykułów ukaże się ich „Status”, przy czym:

- „Oczekujące” oznacza, że zgłaszanie artykułu zostało zakończone przez autora i nie można go teraz usunąć z systemu. Redaktor czasopisma zapozna się z pracą i przydzieli osobę, która poprowadzi proces redakcyjny.

- „W recenzji” wskazuje, że artykuł został dopuszczony przez Redakcję do procesu recenzenckiego. Autor w przeciągu kilku tygodni powinien otrzymać powiadomienie o decyzji recenzenta.

- „W edycji” sygnalizuje, że proces recenzji został zakończony pomyślnie, i redakcja zaakceptowała artykuł do publikacji. Zostanie on teraz poddany procesowi redagowania, składu i korekty.

 

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Wrocławski Przegląd Teologiczny?
Przejdź do logowania>>>

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła?
Przejdź do rejestracji>>>

 

Uprasza się, aby autor rejestrując się na stronie czasopisma podał wszystkie wymagane dane, co ułatwi dalszą współpracę. W formularzu rejestracji pożądane jest, ze względu na obecne standardy publikowania, podanie indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Nie posiadasz jeszcze numeru ORCID?
Uzyskaj ORCID tutaj>>>

Nie pamiętasz numeru ORCID?
Wyszukaj go tutaj>>>