Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Teologia biblijna

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie paradygmatem relacji do ubogich

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.71-78  [Google Scholar]
Opublikowane: 13.01.2020

Abstrakt

The parable of the Good Samaritan (Luke 10:30-37) is one of the best known and the most realistic parables. The issue of the Samaritan attitude it contains can be considered in two ways: theoretical and practical. The first one, concerning the case of the poor, is the subject of theological reflection. However, the question arises, how much pastoral theology is interested in it? Hence, this article postulates the necessity of the juxtaposition of the Samaritan attitude with particular forms of service in the Church. The question is, in what extent the formation of the laity in the Church, in the orders and the seminaries is concerned with this issue? In which liturgical forms one can find God liberating the enslaved and protecting the aggrieved? Then, one can (or even has to) ask, whether the radio and television auditions (especially the religious ones, but not only) give voice loud enough to the poor themselves? And finally, regardless of our task in the Church and the place in society, the question arises, whether we give the poor the central and privileged position?

Bibliografia

Brunot A., Droga do Emaus. Rok C, Poznań 1985.

Franciszek, Niech puste klasztory służą uchodźcom, „Internetowy Dziennik Katolicki” (Dostępne: 10.09.2013).

Franciszek, Płaczmy nad naszą obojętnością. Dostępne na: <www.nowy.ekai.pl/ media/szuflada/lampedusa.htm9 (data dostępu: 8.07.2013)>.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 14.

Jankowski A., Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokalanów 1992.

Kowalski J., „Magisterium Ecclesiae” i teologia opcji na rzecz ubogich. Aspekt moralny, [b.m.] 1997/98.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Miłosierny Samarytanin. Po¬moce teologiczne - duszpasterskie - liturgiczne, Głogów 2013.

Purvis J.D., Samarytanie, w: Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999.

Rosik M., Jezus i Jego misja. W kręgu Ewangelii synoptycznych, Kielce 2003.

Surmiak W., Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej, Katowice 2009.

Szlaga J., Ewangelia Łk 10,25-37, w: Komentarze biblijne do czytań mszalnych. Rok C, red. S. Łach, Lublin 1981.

Witek S., Chrześcijańska wizja moralności, Poznań 1982.

Downloads

Download data is not yet available.