Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

Komitet redakcyjny
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal (redaktor naczelny)
ORCID 0000-0003-0409-5396
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Anna Fadecka (z-ca redaktora naczelnego)
ORCID 0000-0002-6644-067X
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Redaktorzy tematyczni
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal
ORCID 0000-0003-0409-5396
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Anna Fadecka
ORCID 0000-0002-6644-067X
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Olga Majchrzak
ORCID 0000-0003-2161-3909
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Konsultacje językowe
Anna Fadecka (jęz. polski)
ORCID 0000-0002-6644-067X
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Michael Fleming (jęz. angielski)

Irina Kabyszewa (jęz. rosyjski)
Uniwersytet Wrocławski

Krzysztof Kusal (jęz. białoruski, rosyjski, ukraiński)
ORCID 0000-0003-0409-5396
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Elena Nevzorova-Kmech (jęz. rosyjski)
ORCID: 0000-0002-4032-1533
Uniwersytet Łódzki

Skład Rady Naukowej

Prof. dr hab. Diana Blagoeva (Instytut Języka Bułgarskiego, Bułgarska Akademia Nauk, Bułgaria)
Prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Eugene Ivanov (Mohylev State A. Kuleshov University, Białoruś)
Dr Anna Kisiel (KU Leuven, Belgia)
Prof. dr hab. Siya Kolkovska (Instytut Języka Bułgarskiego, Bułgarska Akademia Nauk, Bułgaria)
Prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prof. nadzw. dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Uniwersytet Łódzki)  
Prof. dr hab. Wolfgang Mieder (University of Vermont, USA)
Prof. dr hab. Valerij Mokienko (Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja)
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Prof. dr hab. Tatiana Shkapenko (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta, Rosja)
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sitarski  (UAM w Poznaniu)
Dr Slávka Tomaščiková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja)
Prof. dr hab. Harry Walter (Universität Greifswald, Niemcy)
Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wysoczański (Uniwersytet Wrocławski)