Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

Komitet redakcyjny

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal (redaktor naczelny)
ORCID: 0000-0003-0409-5396
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Językoznawca, slawista, tłumacz i metodyk. Autor podręczników, słowników i monografii naukowych; kierownik międzynarodowych projektów badawczych, specjalista w zakresie języka biznesu i reklamy oraz problematyki współczesnej komunikacji językowej.

Zajmuje się polsko-słowiańskim językoznawstwem porównawczym, problematyką komunikacji międzykulturowej i interferencji międzyjęzykowej oraz teorią i praktyką przekładu. Autor licznych publikacji z zakresu leksykografii, języka biznesu, frazeologii i paremiologii. Kieruje Katedrą Komunikacji Językowej.

 

dr Anna Fadecka

Dr Anna Fadecka (z-ca redaktora naczelnego)
ORCID: 0000-0002-6644-067X
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Językoznawczyni, starszy wykładowca w Katedrze Komunikacji Językowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Zajmuje się badaniem najnowszych zjawisk językowych i komunikacyjnych we współczesnych mediach. Specjalizuje się w zakresie kreatywnej komunikacji marketingowej, architektury informacji, poetyki tekstów interaktywnych, retoryki reklamowej oraz języka wystąpień publicznych.

Jako doświadczony dydaktyk od lat koordynuje realizację kreatywnych projektów studenckich  dotyczących stosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji interaktywnej w obszarze social media, a także dziennikarstwa internetowego i multimedialnego. Od kilku lat jest współredaktorką serii wydawniczej pt.: „Idee, wartości, słowa”.

 

dr Ola Majchrzak

Dr Olga Majchrzak (redaktor tematyczna)
ORCID: 0000-0003-2161-3909
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, filolog.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z postawami oraz tożsamością osób dwujęzycznych, rozwijaniem sprawności pisania w języku obcym, a ostatnio także emocjami w procesie pisania. W AHE prowadzi autorskie zajęcia z pisania - od kreatywnego do akademickiego.  Zainteresowana neuroedukacją; bliska jest jej filozofia „Budzącej się szkoły”.

W AHE Łódź opiekuje się specjalizacją nauczycielską z elementami neurodydaktyki. Szkoliła się u dr Marzeny Żylińskiej (ukończyła półtoraroczny kurs „Nurty edukacji alternatywnej w świetle badań nad mózgiem”). Ukończyła także szkolenie dla nauczycieli języków obcych uczących w nurcie steinerowskim w kolebce edukacji waldorfskiej w Stuttgarcie, Niemcy. Teraz zdobytą i stale poszerzaną wiedzą dzieli się ze swoimi studentami na zajeciach specjalizacyjnych pt. Alternatywne nurty w edukacji językowej. U nauczycieli ceni wychodzenie ze schematów, poszukiwanie oraz rozwijanie uśpionych talentów i odkrywanie pasji u swoich uczniów.

 

Konsultacje językowe
Anna Fadecka (jęz. polski)
ORCID: 0000-0002-6644-067X
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Michael Fleming (jęz. angielski)

Irina Kabyszewa (jęz. rosyjski)
Uniwersytet Wrocławski

Inesa Kuryan (jęz. białoruski)
ORCID: 0000-0001-8265-2149
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Krzysztof Kusal (jęz. rosyjski, ukraiński)
ORCID: 0000-0003-0409-5396
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Radosław Lis (jęz. niemiecki)
ORCID: 0000-0002-6801-1799
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Elena Nevzorova-Kmech (jęz. rosyjski)
ORCID: 0000-0002-4032-1533
Uniwersytet Łódzki

Wiesław Przybyła (jęz. francuski, włoski) 
ORCID: 0000-0003-0074-677X
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Skład Rady Naukowej

Prof. dr hab. Diana Blagoeva (Instytut Języka Bułgarskiego, Bułgarska Akademia Nauk, Bułgaria)
Prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Eugene Ivanov (Mohylev State A. Kuleshov University, Białoruś)
Dr Anna Kisiel (KU Leuven, Belgia)
Prof. dr hab. Siya Kolkovska (Instytut Języka Bułgarskiego, Bułgarska Akademia Nauk, Bułgaria)
Prof. nadzw. dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Uniwersytet Łódzki)  
Prof. dr hab. Wolfgang Mieder (University of Vermont, USA)
Prof. dr hab. Valerij Mokienko (Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja)
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Prof. dr hab. Tatiana Shkapenko (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta, Rosja)
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sitarski  (UAM w Poznaniu)
Dr Slávka Tomaščiková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja)
Prof. dr hab. Harry Walter (Universität Greifswald, Niemcy)
Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wysoczański (Uniwersytet Wrocławski)