Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 (2020)

Artykuły naukowe

Etyczne i moralne wyzwania związane ze stosowaniem Sztucznej Inteligencji

Opublikowane: 30.12.2020

Abstrakt

We współczesnym świecie coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem „Sztuczna Inteligencja”. Możemy ją odnaleźć w bardzo skomplikowanych systemach komputerowych, robotach humanoidalnych, ale także w naszych smartfonach a nawet pralkach. Wciąż wzrastający wpływ SI na ludzkie życie niesie za sobą wiele różnych pytań, zarówno o samą ideę stworzenia SI na wzór człowieka, która przyświecała twórcom tej dziedziny badań, jak i o sposoby w jakie jest wykorzystywana. W tym artykule prezentuję zarys problematyki związanej z zastosowaniem SI w życiu społecznym. Choć idea stworzenia SI dorównującej możliwościami ludziom jest jeszcze daleka od realizacji (o ile w ogóle możliwa?), to samego wpływu jaki wywiera SI na społeczeństwo nie da się przemilczeć. Artykuł w pierwszej części przedstawia różne przyczyny trudności związanych z SI (kwestia ludzkich motywacji, problem "czarnej skrzynki"). W drugiej części przedstawiam wybrane z zagrożeń jakie niesie za sobą dalszy, niczym nieograniczony rozwój SI (m.in. destabilizacja, bałwochwalstwo czy niedające się przewidzieć konsekwencje). 

Bibliografia

 1. BERNAZZANI S., 10 Jobs Artificial Intelligence Will Replace (and 10 That Are Safe), https://blog.hubspot.com/marketing/jobs-artificial-intelligence-will-replace (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 2. CADWALLADR C., GRAHAM-HARRISON E., Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach, https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
 3. CHYROWICZ B., Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Diametros/Diametros-r2009-t-n19/Diametros-r2009-t-n19-s1-25/Diametros-r2009-t-n19-s1-25.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 4. COADY C., Playing God, w: Human Enhancement, red. J. Savulescu, N. Bostrom, Oxford: Oxford University Press 2011, s. 155-156. [Google Scholar]
 5. DORMEHL L., The Formula: How Algorithms Solve All Our Problems … and Create More, New York: Perigee 2014. [Google Scholar]
 6. ERISMAN A., PARKER T., Artificial Intelligence: A Theological Perspective, „Perspective on Science and Christian Faith” 71(2019)2 s. 95-106. [Google Scholar]
 7. EUROPEAN COMMISSION, The report of the high level group on the competitiveness and sustainable growth of the automotive industry in the European Union final report, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081 (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 8. FERDYNUS M., Czy biomedyczne doskonalenie ludzkiej natury jest „zabawą w Boga”?, „Studia Warmińskie” 50(2013), s. 9-22. [Google Scholar]
 9. FREY C.B., OSBORNE M.A., HOLMES C., Technology at Work v2.0: The Future Is Not What It Used to Be, https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/technology-at-work-v2-0-the-future-is-not-what-it-used-to-be/ (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 10. HARRIS M., God Is a Bot, and Anthony Levandowski Is His Messenger, https://www.wired.com/story/god-is-a-bot-and-anthony-levandowski-is-his-messenger/ (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 11. HELBING D., FREY B.S., GIGERENZER G., HAFEN E., HAGNER M., HOFSTETTER Y., HOVEN J., ZICARI R.V., ZWITTER A., Will democracy survive big data and artificial intelligence?, Scientific American https://www.bsfrey.ch/articles/D_283_2017.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 12. HOLTUNG N., Altering Humans – The Case For and Against Human Gene Therapy, „Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics” 6(1997), s. 157-174. [Google Scholar]
 13. HUMAN RIGHTS WATCH, China: Big Data Fuels Crackdown in Minority Region, https://www.hrw.org/news/2018/02/26/china-big-data-fuels-crackdown-minority-region (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
 14. INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, Communion and Stewardship: Human Persons Created in the Image of God, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_en.html (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
 15. KURZWEIL R., The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, New York: Penguin 2000. [Google Scholar]
 16. LOMENA A., Origins and Theory of the World Transhumanist Association, https://ieet.org/index.php/IEET2%20/%20print/2201 (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
 17. MA A., China has started ranking citizens with a creepy ‘social credit’ system – here’s what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you, https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4?IR=T (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
 18. MACKINNON B., Playing God, w: Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition, red. S.G. Post, New York: Macmillan Reference 2004, s. 456-457. [Google Scholar]
 19. MANNION L., Britain appoints minister for loneliness amid growing isolation, https://www.reuters.com/article/us-britain-politics-health/britain-appoints-minister-for-loneliness-amid-growing-isolation-idUSKBN1F61I6 (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 20. MBADIWE T., The Potential Pitfalls of Machine Learning Algorithms in Medicine, https://www.pulmonologyadvisor.com/home/topics/practice-management/the-potential-pitfalls-of-machine-learning-algorithms-in-medicine/ (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
 21. MUSIELEWICZ M.P., On the Application of Norms within Driverless Cars, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2019. [Google Scholar]
 22. NASK, Sztuczna Inteligencja w oczach Polaków – raport z badań społecznych, https://www.nask.pl/download/30/2602/RAPORTAIONLINEs.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 23. NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Federal Automated Vehicle Policy Accelerating the Next Revolution in Road Safety, https://www.hsdl.org/?view&did=795644 (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 24. NOBLE D., The Religion of Technology: The Divinity of Man and the Spirit of Invention, New York: Penguin Books 1999. [Google Scholar]
 25. O’NEIL C., Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, New York: Crown, 2016. [Google Scholar]
 26. ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, Automation and Independent Work in a Digital Economy, http://www.oecd.org/els/emp/Policy%20brief%20-%20Automation%20and%20Independent%20Work%20in%20a%20Digital%20Economy.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 27. PASQUALE F., The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information, Cambridge: Harvard University Press 2015. [Google Scholar]
 28. POLONSKI V.W., How artificial intelligence conquered democracy, The Independent https://www.independent.co.uk/news/long_reads/artificial-intelligence-democracy-elections-trump-brexit-clinton-a7883911.html (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 29. REESE B., Infinite Progress: How the Internet and Technology Will End Ignorance, Disease, Poverty, Hunger, and War, Austin: Greenleaf Book Group 2013. [Google Scholar]
 30. RIECHMANN D., I Never Said That! High-Tech Deception of “Deepfake” Videos, https://www.seattletimes.com/nation-world/nation-politics/apxi-never-said-that-high-tech-deception-of-deepfake-videos/ (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
 31. RUSSEL S., NORVIG P., Artificial Intelligence A Modern Approach, New Jersey: Pearson Education 2010. [Google Scholar]
 32. SCHUURMAN E., Faith and Hope in Technology, Toronto: Clements Publishing 2003. [Google Scholar]
 33. SOLON O., Deus ex machina: Former Google Engineer Is Developing an AI God, The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/28/artificial-intelligence-god-anthony-levandowski (dostęp 25.10.2020) [Google Scholar]
 34. TENNER E., The Efficiency Paradox: What Big Data Can’t Do, New York: Alfred A. Knopf 2018. [Google Scholar]
 35. TURKLE S., Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age, New York: Penguin 2015. [Google Scholar]
 36. VANDEMEULEBROUCKE T., GASTMANS C., The ethics of care robots in aged care: An overview of ethical argumentations and concepts, http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2019/Assemblea2019/TestiRelatoriPubblicati/FT%20Gastmans.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
 37. VANDERBORGHT Y., VAN PARIJS P., Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, Cambridge: Harvard University Press 2017. [Google Scholar]
 38. WOLTERSTORFF N., Reason within the Bounds of Religion, Grand Rapids: Eerdmans 1999 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.