Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 2 (2023)

Varia

Natura drogi oświecenia według o. Pawła Ogórka OCD

 • Stanisław Urbański
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2023.2.147-158  [Google Scholar]
Opublikowane: 28.06.2023

Abstrakt

The path of enlightenment consists imitating of Jesus by practicing the virtues, especially the supernatural ones. The condition for this development of virtues is a some purity of heart. Man has to put his passions in order and fight with his major weaknesses. Then comes self-control, order in everyday life, deep conviction of the truths of faith, and more time to talk with the Lord during prayer. To achieve this state, a Christian must to pass a process of passive purification, which leads him into the mystical life. All imperfections must be removed. Therefore, God’s intervention is needed, which is expressed through special inspirations. Then the gifts of the Holy Spirit enable us to receive them. The Christian experiences passive purifications of senses and of spirit. This state can be compared to the purification of the senses. The purification of the soul is compared to the purification of gold in a crucible. In this state, prayer develops from meditation to emotional prayer. The Christian must therefore remove the obstacles in the development of prayer.

Bibliografia

 1. Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, tłum. z fr. T. Landy, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1998. [Google Scholar]
 2. Jan od Krzyża, św., Droga na Górę Karmel, w: Dzieła, tłum. z hiszp. o. Bernard od Matki Bożej, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1975, 50–376. [Google Scholar]
 3. Jan od Krzyża, św., Noc ciemna, w: Dzieła, tłum. z hiszp. o. Bernard od Matki Bożej, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1975, [Google Scholar]
 4. –519. [Google Scholar]
 5. Kowalewski L., Zjednoczenie mistyczne według Jana van Ruysbroecka, Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne 2004. Ogórek P., [Google Scholar]
 6. Czy odmitologizowanie mistyki?, Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, 12 (1992), nr 5, 79–98. [Google Scholar]
 7. Ogórek P., Mistyka według T. Mertona, Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej 1996. [Google Scholar]
 8. Ogórek P., Teologia życia duchowego, Poznań: Instytut Duchowości Carmelitanum 1992. [Google Scholar]
 9. Paciorek J., Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenki CR, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2014. [Google Scholar]
 10. Skawroń J., Nieskończone horyzonty miłości, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2003. [Google Scholar]
 11. Tanquerey A., Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, tłum. z fr. P. Mańkowski, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Księży Jezuitów 1949. [Google Scholar]
 12. Urbański S., Polska teologia życia mistycznego (1914–1939), Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej 1995. [Google Scholar]
 13. Urbański S., Teologia modlitwy, Warszawa: Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdania Jańskiego 1999. [Google Scholar]
 14. Zawada M., Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1999. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.