Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 131 (2019): Nasza Przeszłość

Recenzje

Gert Melville, Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter (hrsg.), “Innovationen durch Deuten und Gestalten. Klöster im Mittelalter zwischen Jenseits und Welt”

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2019.131.257-266  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2019

Abstrakt

Recenzja dotyczy zbioru studiów powstałych na bazie referatów wygłoszonych i dyskutowanych na konferencji, która odbyła się w dniach 4-6 X 2012 r. w Moguncji. Zorganizowano ją w ramach realizacji pro-jektu badawczego „Klasztory w pełnym średniowieczu. Laboratorium innowacji europejskich stylów życia i modeli porządku” (Klöster im Hochmittelalter. Innovatioslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle), w którym uczestniczą naukowcy z Akademii Nauk w Heidelbergu i Saskiej Akademii Nauk w Lipsku, z ośrodków badawczych w Heidelbergu i Dreźnie.

Downloads

Download data is not yet available.