Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 139 (2023): Nasza Przeszłość

Recenzje

Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Silesia Sacra. Śląscy święci, błogosławieni, słudzy Boży i świątobliwi na przestrzeni wieków, Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej: Katowice 2021, ss. 480.

DOI: https://doi.org/10.52204/np.2023.139.355-362  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Bibliografia

  1. Błaszczyk T., Działalność dydaktyczno-naukowa w środowisku wrocławskim ks. prof. zw. dra hab. Józefa Mandziuka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2011, r. 19, nr 2, s. 197–199. [Google Scholar]
  2. Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, wydanie drugie poszerzone, t. 1, cz. 1–2, Warszawa 2010; [Google Scholar]
  3. Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, wydanie drugie poszerzone t. 2, Warszawa 2011; [Google Scholar]
  4. Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, wydanie drugie poszerzone t. 3, cz. 1–3, Warszawa 2012–2013; [Google Scholar]
  5. Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, wydanie drugie poszerzone t. 4, cz. 1–4, Warszawa 2014. [Google Scholar]
  6. Mikołajczyk Z., Ks. Józef Mandziuk – historyk śląskiego Kościoła katolickiego (w 70-tą rocznicę urodzin), „Saeculum Christianum” 2011, nr 2, s. 7–20. [Google Scholar]
  7. Misztal H., Kult świętych, obrazów i relikwii w Kościele katolickim i w aspekcie prawa kanonizacyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997, t. 7, s. 99–120. [Google Scholar]
  8. Misztal H., Znaczenie społeczne kanonizacji i beatyfikacji, „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 2, s. 73. [Google Scholar]
  9. Nauczycielowi – uczniowie, red. W. Kret, Z. Pałka, K. Szopa, Rzeszów 2011. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.