Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Współczesny Kościół Państwowy w Republice Islandii

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.23-38  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

W kontekście Islandii, tak ustrojowo, jak i funkcjonalnie, pozycja Kościoła jawi się szczególnie interesująco. Owa szczególność jest wypadkową kilku czynników. Po pierwsze, Islandia jest państwem wyznaniowym z konstytucyjnie ustatuowaną religią (protestantyzm, odłam luterański; art. 62 konstytucji). Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku 3/4 Islandczyków deklarowało przynależność do Kościoła ewangelicko-luterańskiego będącego Kościołem narodowym Islandii. Po drugie, w referendum z 2012 roku naród jednoznacznie opowiedział się za tym, że nie chce rozłamu państwa z Kościołem, na którego czele od 2012 roku stoi biskup Agnes M. Sigurðardóttir, pierwsza kobieta w historii Kościoła narodowego wybrana na biskupa. Po trzecie, jest to kraj bardzo liberalny; kraj, w którym prawo zezwala na małżeństwa jednopłciowe oraz na związki nieformalne, a także na adopcję dzieci przez osoby będące w związkach nieheteronormatywnych. Celem artykułu jest próba analizy aktualnej pozycji Kościoła w Islandii i ewentualnych zagrożeń, z którymi ten musi się mierzyć lub będzie mierzył w najbliższych latach.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Babula M., Equality in the Icelandic legal and social order, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 6 (58), s. 533–544. [Google Scholar]
 3. Babula M., Konstytucja Republiki Islandii. Komentarz, Rzeszów, 2020. [Google Scholar]
 4. Grzybowski M., Islandia. Zarys systemu ustrojowego, Białystok 2020. [Google Scholar]
 5. Janisiewicz W., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, Departament rynku pracy; https://eures.praca.gov. pl/zal/warunki _ zycia/islandia/Islandia.pdf [dostęp: 6 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 6. Mathers C., Religiosity and atheism in 2020; https://colinmathers.com/2020/09/05/religiosity-and-atheism-in-2020/ [dostęp: 4 czerwca 2021 r.]. [Google Scholar]
 7. Sagan S., Kościół Państwowy w Islandii, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 61–70; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3b2af3ec-224f-4af1-a1b9-0bfe1b52c70e [dostęp: 1 marca 2021 r.]. [Google Scholar]
 8. Sagan S., Ustrój konstytucyjny Islandii, Rzeszów 2020. [Google Scholar]
 9. Akty prawne [Google Scholar]
 10. Konstytucja Republiki Islandii, nr 33/1944; https://www.althingi.is/lagas/150a/1944033.html [dostęp: 1 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 11. Opinia komisji w sprawie praw i obowiązków pracowników rządowych; https://www.althingi.is/altext/120/s/0912.html [dostęp: 31 maja 2021 r.]. [Google Scholar]
 12. Ustawa o gromadzeniu i zarządzaniu funduszami kościelnymi, nr 20/1890; https://www.althingi.is/lagas/nuna/1890020.html [dostęp: 30 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 13. Ustawa o Komitecie Współpracy Althingu i Kościoła narodowego, nr 12/1982; https://www.althingi.is/lagas/150a/1982012.html [dostęp: 1 czerwca 2021 r.]. [Google Scholar]
 14. Ustawa o nadzorze i finansach kościołów, nr 22/1907; https://www.althingi.is/lagas/nuna/1907022.html [dostęp: 30 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 15. Ustawa o prawach dziecka, nr 76/2003; https://www.althingi.is/altext/stjt/2012.061.html [dostęp: 21 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 16. Ustawa o statusie, zarządzaniu i metodach pracy Kościoła narodowego, nr 78/1997; https://www.althingi.is/lagas/nuna/1997078.html [dostęp: 2 czerwca 2021 r.]. [Google Scholar]
 17. Ustawa o szkołach obowiązkowych, nr 91/2008; https://www.althingi.is/altext/stjt/2008.091.html [dostęp: 12 października 2021 r.]. [Google Scholar]
 18. Ustawa o zarejestrowanych stowarzyszeniach wyznaniowych, nr 109/1999; https://www.althingi.is/lagas/150a/1999108.html [dostęp: 1 czerwca 2021 r.]. [Google Scholar]
 19. Ustawa o zarejestrowanych związkach wyznaniowych, nr 108/1999; https://www.althingi.is/lagas/nuna/1999108.html [dostęp: 3 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 20. Ustawa zmieniająca ustawę o związkach wyznaniowych, nr 6/2013; https://www.althingi.is/altext/stjt/2013.006.html [dostęp: 3 marca 2020 r.]. [Google Scholar]
 21. Netografia [Google Scholar]
 22. https://english.hi.is/university_of_iceland [dostęp: 31 maja 2021 r.]. [Google Scholar]
 23. http://www.islandia.org.pl/biskupst.html [dostęp: 1 marca 2020 r.]. [Google Scholar]
 24. https://kirkjan.is/kirkjan/biskup-islands/ [dostęp: 22 maja 2021 r.]. [Google Scholar]
 25. https://kirkjan.is/english/ [dostęp: 1 marca 2021 r.]. [Google Scholar]
 26. https://kirkjan.is/kirkjan/log-reglugerdir-starfsreglur-o.fl/#panel-3134e65e-93cb-11e7-80cc-005056bc217f-1 [dostęp: 20 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 27. https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/21f721df4326f25b5a54ec9972516f90.doc [dostęp: 20 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 28. http://px.hagstofa.is/pxen/pxweb/en/Samfelag/Samfelag__menning__5_trufelog/MAN10001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=bb48596d-61af-4a6b-be3c-e11e489ff3da [dostęp: 31 maja 2021 r.]. [Google Scholar]
 29. https://utulethule.pl/studia-na-islandii-niekoniecznie/ [dostęp: 31 maja 2021 r.]. [Google Scholar]
 30. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1541300,J%c3%b2n-Arason-%e2%80%93-bohater-Islandii-obronca-katolicyzmu [dostęp: 21 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]
 31. Islandia jednym z najbardziej ateistycznych krajów świata; https://icelandnews.is/wiadomosci/ze-swiata/islandia-jednym-z-najbardziej-ateistycznych-krajow-swiata [dostęp: 3 czerwca 2021 r.]. [Google Scholar]
 32. The Global Gap Index; https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality [dostęp: 21 kwietnia 2021 r.]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.