Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Modus operandi sprawców oszustw z wykorzystaniem internetowych portali sprzedażowych w kontekście wykrywczym i dowodowym

 • Paweł Olber
 • Piotr Lewulis
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5355  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

Działania wielu sprawców współczesnych oszustw oparte są na wykorzystaniu internetowych portali sprzedażowych. Szczegółowy sposób działania sprawców jest zróżnicowany w zależności od funkcjonalności konkretnych platform oraz docelowej grupy osób pokrzywdzonych. Wspólne elementy modus operandi sprawców takich czynów mają bezpośredni wpływ na skuteczność procesów wykrywczych. W niniejszym opracowaniu zaprezentowany został opis współczesnego modus operandi sprawców typowych oszustw popełnianych za pośrednictwem internetowych portali sprzedażowych, ze wskazaniem potencjalnych problemów w pracy wykrywczej i dowodowej oraz z podaniem sposobów ich rozwiązywania. Opis ten uzupełniony jest aktualnymi danymi na temat skali występowania tego rodzaju czynów pochodzącymi z analizy danych statystycznych oraz przeprowadzonych badań aktowych.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Adamski A., Prawo karne komputerowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 3. Chmiel A., Przestępstwa związane z wykorzystaniem komputera – charakterystyka zagadnienia, „Palestra” 1991, nr 10.Hanausek T., Modus operandi i alibi, „Studia Kryminologioczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1978, nr 8. [Google Scholar]
 4. Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 5. Lewulis P., Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 6. Lizut J., Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 7. Parker D.B., Crime by Computer, Scribner, New York 1976. [Google Scholar]
 8. Pączkowski T., Słownik cyberbezpieczeństwa, Szkoła Policji, Katowice 2017. [Google Scholar]
 9. Prokopowicz A., Charakterystyka cyberprzestępczości – zagadnienia wybrane, w: M. Maciąg, K. Maciąg (red.), Kryminalistyka i kryminologia – najnowsze doniesienia, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2019. [Google Scholar]
 10. Rajput B.K., Understanding modus operandi of the cyber economic crime from people- process-technology framework’s perspective, „Journal of Emerging Technologies and Innovative Research” 2018, t. 5(3). [Google Scholar]
 11. Sąsiada M., Modus operandi jako środek identyfikacji sprawcy przestępstwa, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie” 2008, z. 1. [Google Scholar]
 12. Siwicki K., Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu, w: M. Zieliński (red.), Przegląd Nauk Stosowanych nr 10, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Opole 2016. [Google Scholar]
 13. Solarz A., Zagadnienie przestępczości zawodowej w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967. [Google Scholar]
 14. Taberski D., Postępowania w sprawach o oszustwa popełnione za pośrednictwem Internetu, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 6. [Google Scholar]
 15. Witek K., Przestępczość komputerowa – aspekty prawne, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 2(24). [Google Scholar]
 16. Źródła internetowe [Google Scholar]
 17. Główny Urząd Statystyczny, Jak korzystamy z Internetu? 2019, GUS 2020, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/5/10/1/jak_korzystamy_z_internetu_2019_.pdf (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
 18. Izba Gospodarki Elektronicznej, E-commerce w Polsce 2019, https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/07/raport_GEMIUS_2019-1.pdf (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
 19. Janoś K., Koronawirus sprzyja e-commerce. Sprzedaż w sieci może być dwukrotnie większa niż przed rokiem, https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-sprzyja-e-commerce-sprzedaz-w-sieci-moze-byc-dwukrotnie-wieksza-niz-przed-rokiem-6522842250507905a.html (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
 20. Jarrett H.M., Bailie M.W., Hagen E., Eltringham S., Prosecuting Computer Crimes, US Department of Justice 2008, https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/01/14/ccmanual.pdf (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
 21. Kaczyńska D., Pandemia internetowych oszustów. Oto ciemna strona boomu na e-sklepy, [Google Scholar]
 22. https://www.forbes.pl/biznes/falszywe-sklepy-internetowe-oszusci-wykorzystuja-pandemie-koronawirusa/f3y2pcz (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
 23. Komenda Główna Policji, Uwagi i definicje – statystyka, http://statystyka.policja.pl/download/20/232288/Uwagiidefinicje.docx (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
 24. Raport roczny 2019 z działalności CERT Polska, https://www.cert.pl/wp-content/uploads/ 2020/07/Raport_CP_2019.pdf (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]