Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22 (2018)

Artykuły

Zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Studium przypadku cz. 1

  • Małgorzata Maria Żołna
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5423  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-14

Abstrakt

Dwuczęściowa publikacja dotyczy istotnego zagadnienia, ostatnio coraz częściej pojawiającego się w praktyce, a mianowicie zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. W zdarzeniach tych oprócz pojazdów uprzywilejowanych uczestniczą również kierujący pojazdami tzw. cywilnymi i niejednokrotnie organy procesowe mają wątpliwości odnośnie do tego, który z uczestników zdarzenia ma ponieść odpowiedzialność za jego spowodowanie. Biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych powinien wątpliwość tę usunąć, m.in. na podstawie rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, a przede wszystkim obserwacji miejsca wypadku, a nawet wyników eksperymentu. W niniejszej publikacji przedstawiono analizę wypadku drogowego, którego sprawca –funkcjonariusz Policji – wjechał na skrzyżowanie pomimo włączonego na sygnalizatorze czerwonego sygnału dla jego kierunku ruchu.

Bibliografia

  1. Źródła [Google Scholar]
  2. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zm.). [Google Scholar]
  3. Ustawa Prawo ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 ze zm.). [Google Scholar]
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013 r., poz. 603). [Google Scholar]