Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 26 (2022)

Artykuły

Wyznaczanie zawartości potasu w próbkach spożywczych metodą wysokorozdzielczej spektroskopii promieniowania gamma

 • Agnieszka Kurpiewska
 • Tomasz Matulewicz
 • Przemysław Sękowski
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5436  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-04-25

Abstrakt

Wysokorozdzielcza spektroskopia promieniowania gamma (z użyciem detektora HPGe) została zastosowana do badania zawartości potasu przez rejestrację promieniowania gammao energii 1461 keV z rozpadu promieniotwórczego izotopu 40K stanowiącego około 0,012% składu izotopowego potasu w skorupie ziemskiej. Umieszczenie wykorzystywanego detektora promieniowania gamma w grubych osłonach ołowianych spowodowało znaczący spadek poziomu tła, co pozytywnie wpływa na próg detekcji w skończonym czasie pomiaru. Badając intensywność promieniowania 1461 keV z próbek zawierających roztwór KCl o różnych stężeniach, wyznaczono linię kalibracyjną w zakresie stężeń od 0,002 do 0,1 mola na litr oraz określono próg detekcji metody jako 0,7 mmol/litr, co odpowiada aktywności 40K wynoszącej 0,9 Bq/litr. Przeprowadzono badanie zawartości potasu w 5 próbkach keczupu, stwierdzając podobną zawartość potasu w próbkach różniących się datą produkcji oraz stopniem pikantności. Około dwukrotnie większą zawartość potasu stwierdzono w produkcie typu „premium” – zapewne do jego produkcji użyto większej masy pomidorów na kilogram produktu. Poza zmianami intensywności promieniowania o energii 1461 keV dla żadnej badanej próbki keczupu nie stwierdzono jakiejkolwiek zmiany intensywności promieniowania gamma ponad tło układu detekcyjnego.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Alfano G., Ferrari A., Fontana F. et al., Hypokalemia in patients with COVID-19, „Clinical and Experimental Nephrology” 2012, nr 25, https://doi.org/10.1007/s10157-020-01996-4 (dostęp 1.12.2022). [Google Scholar]
 3. Burchart J., Král J., Izotopowy zapis przeszłości Ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015. [Google Scholar]
 4. Foster S.N., Smith P.R., Biggs M., Rutty G.N., Hollingbury F.E., Morley S.R., Ustalanie czasu, jaki upłynął od zgonu, na podstawie poziomu potasu w ciele szklistym oka u ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2016, t. 66(2). [Google Scholar]
 5. Kurpiewska A., praca magisterska, Centrum Nauk Sądowych, Uniwersytet Warszawski,Warszawa 2022. [Google Scholar]
 6. Lavi N., Alfassi Z.B., Development and application of Marinelli beaker standards for monitoring radioactivity in dairy-products by gamma-ray spectrometry, „Applied Radiation and Isotopes” 2004, t. 61(6). [Google Scholar]
 7. Morf W.E., The Principles of Ion-Selective Electrodes and of Membrane Transport, Elsevier, Budapest–Amsterdam 1981. [Google Scholar]
 8. Moskal P., Jowzaee S., Promieniowanie naturalne z Ziemi i z Kosmosu, „FOTON” 2012,nr 117. [Google Scholar]
 9. Naumenko M.O., Mezger K., Nëgler T.F., Villa I.M., High precision determination of the terrestrial 40K abundance, „Geochimica and Cosmochimica Acta” 2013, nr 122. [Google Scholar]
 10. Nowak R., Statystyka dla fizyków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 11. Pachocki K.A., Wieprzowski K., Różycki Z., Bekas M., Latour T., Promieniotwórczość naturalna potasu 40K w wodach leczniczych i naturalnych wodach mineralnych oraz ocena dawek, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 2011, t. 62(1). [Google Scholar]
 12. Źródła internetowe [Google Scholar]
 13. Gorzkiewicz K., Niskotłowy, cyfrowy spektrometr promieniowania gamma z osłoną aktywnąw zastosowaniach do badań śladowej radioaktywności, rozprawa doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków 2020, http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/326 (dostęp 1.12.2022). [Google Scholar]
 14. Gilmore G.R., Practical Gamma-Ray Spectroscopy, wyd2, J. Wiley & Sons 2008, DOI:10.1002/9780470861981 (dostęp 1.12.2022). [Google Scholar]
 15. International Atomic Energy Agency, https://www-nds.iaea.org/relnsd/vcharthtml/VChartHTML.html (dostęp 1.12.2022). [Google Scholar]

Inne teksty tego samego autora