Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Próbki lakierów samochodowych badane metodą neutronowej analizy aktywacyjnej

 • Monika Małoszuk
 • Michał Dorosz
 • Paulina Głowala
 • Karolina Wójciuk
 • Tomasz Matulewicz
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5354  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

Przeprowadzono analizę jakościową składu pierwiastkowego trzydziestu próbek lakierów samochodowych (powłok oryginalnych i nakładanych obecnie w warsztatach lakierniczych) z użyciem dwóch metod fizykochemicznych: fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF) oraz neutronowej analizy aktywacyjnej (NAA). Badania metodą XRF zrealizowano za pomocą zestawu Amptek Experimenter’s XRF Kit. Naświetlania neutronami konieczne do metody NAA wykonano w reaktorze badawczym Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że skład pierwiastkowy pomiędzy próbkami istotnie się różni. Tyko jedna para próbek lakierów badana metodą XRF wykazała identyczny skład pierwiastkowy. Metoda NAA w pełni zróżnicowała wszystkie próbki lakierów. Przeprowadzono ilościowe porównanie zdolności różnicujących obu metod. Jednoznacznie wykazano, że neutronowa analiza aktywacyjna jest metodą bardziej czułą niż fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Greenberg R., Bode P., De Nadai Fernandes E., Neutron Activation analysis: A primary method of measurement, „Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy” 2011, nr 66(3–4). [Google Scholar]
 3. Kwiatek W., Analiza fluorescencyjna, w: A.Z. Hrynkiewicz. E. Rokita (red.), Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 4. Małoszuk M., praca magisterska, Centrum Nauk Sądowych, Uniwersytet Warszawski 2020. [Google Scholar]
 5. Nieznańska J., Zięba-Palus J., Kościelniak P., Physico-chemical study of car paints coats, „Problems of Forensic Sciences” 1999, nr 39. [Google Scholar]
 6. Zięba-Palus J., Borusiewicz R., Examination of multilayer paint coats by the use of infrared, Raman and XRF spectroscopy for forensic purposes, „Journal of Molecular Structure” 2006, t. 792–793. [Google Scholar]
 7. Źródła internetowe [Google Scholar]
 8. Glascock M., Overview of Neutron Activation Analysis, https://archaeometry.missouri.edu/naa_overview.html (dostęp 7.12.2020). [Google Scholar]