Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Unknown Manuscript of Blessed Bishop Hryhoriy Khomyshyn “Two Kingdoms”: Document, History, Message

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4468  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

The appearance in print in 2016 of an unknown manuscript of the notes of Blessed Bishop Hryhoriy Khomyshyn, a Greek Catholic ordinary of Stanyslaviv, aroused enormous interest in various academic and church circles. The materials contained in the document provide a lot of new information about the Greek Catholic Church in the Second Polish Republic, the situation of the Ukrainian population, and the relationship between the Stanyslaviv bishop and the metropolitan of Lviv, Archbishop Andrey Sheptytsky. The article presents the history of the discovery of the manuscript, its fate after World War II, as well as the main themes discussed by the author in the document.

References

 1. Chomyszyn, Grzegorz. 2008. “Problem Ukraiński.” In Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, edited by Bogumił Grott, 13–39. Kraków: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 2. Dzwonkowski, Roman. 1998. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939. Martyrologium. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 3. Grim, Jeronim. 2015. “100-litnij juwilej o. Dorteja Szymczija, CzSWW.” Misionar Preswiatogo Sercia Isusowogo 270, no. 9:32–34. [Google Scholar]
 4. Korolewśkyj, Kyryło. 2014. Mytropolyt Andrej Szeptyćkyj (1865–1944). Lviv: „Swiczado”. [Google Scholar]
 5. Krasowski, Krzysztof. 1996. Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Poznań: “Bene Nati”. [Google Scholar]
 6. Kubasik, Adam. 1999. Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i Cerkwi. Lviv– Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac. [Google Scholar]
 7. Kubasik, Adam. 2020. Ukraiński Prorok. Społeczno-polityczna i religijna działalność biskupa Grzegorza Chomyszyna (1867–1945). Troska o wieczne i doczesne dobro narodu ukraińskiego. Wrocław: Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. [Google Scholar]
 8. Kulińska, Lucyna. 2009. “Antypolska działalność duchowieństwa greckokatolickiego w II Rzeczpospolitej.” In Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, edited by Bogumił Grott, 13–67. Kraków: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 9. Osadczy, Włodzimierz. 1999. Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 10. Osadczy, Włodzimierz. 2002. “Kostelnyk Hawryjił.” In Encyklopedia Katolicka, vol. 9, 967–68. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 11. Osadczy, Włodzimierz. 2007. Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 12. Osadczy, Włodzimierz. 2009. Władyka Markijan. Wywiad-rzeka z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem ordynariuszem diecezji łuckiej na Ukrainie. Lublin–Łuck: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 13. Osadczy, Włodzimierz. 2017. “Posłowie.” In Błogosławiony Męczennik Grzegorz Chomyszyn Biskup Stanisławowski. Dwa Królestwa, edited by Ihor Pełechatyj, and Włodzimierz Osadczy, 423–36. Kraków: Wydawnictwo AA. [Google Scholar]
 14. Osadczy, Włodzimierz. 2018a. “Bp Grzegorz Chomyszyn – prorok zapomniany.” Pastores. Kwartalnik Poświęcony Formacji Kapłańskiej 78, no. 1:145–55. [Google Scholar]
 15. Osadczy, Włodzimierz. 2018b. “Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ucrainicum.” In Encyklopedia 100-lecia KUL, 148–49. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 16. Osadczy, Włodzimierz. 2019a. “La metropolia greco-cattolica do Halyc-Leopoli durante l’occupazione tedesca 1941–1944.” In La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al Nazionalsocialismo 1933–1945, edited by Jan Mikrut, 763–79. Verona: Il Segno dei Gabrielli editori. [Google Scholar]
 17. Osadczy, Włodzimierz. 2019b. Unia Triplex. Unia Brzeska w tradycji polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Radzymin–Warszawa: Wydawnictwo Von Borowiecky. [Google Scholar]
 18. Pełechatyj, Ihor. 2017. “Przedmowa.” In Błogosławiony Męczennik Grzegorz Chomyszyn Biskup Stanisławowski. Dwa Królestwa, edited by Ihor Pełechatyj, and Włodzimierz Osadczy, 15–34. Kraków: Wydawnictwo AA. [Google Scholar]
 19. Pełechatyj, Ihor. 2019. “Błażennyj Swiaszczennomuczenyk Grygorij Chomyszyn, jepyskop Stanysławiwśkyj – architektor i budiwnyczyj suspilnogo ta miżnacionalnogo porozuminnia w Gałyczyni u I-j połowyni XX stolittia.” In Jepyskop Grygorij Chomyszyn, 5–56. Iwano–Frankiwśk: Ukrajinśka Probłema. [Google Scholar]
 20. Pełechatyj, Ihor, and Włodzimierz Osadczy, eds. 2016. Błażennyj Swiaszczennomuczenyk Grygorij Chomyszyn. Dwa Carstwa. Lublin: Biblioteka Ucrainicum. [Google Scholar]
 21. Pełechatyj, Ihor, and Włodzimierz Osadczy, eds. 2017. Błogosławiony Męczennik Grzegorz Chomyszyn, Dwa Królestwa. Kraków: Wydawnictwo AA. [Google Scholar]
 22. Stöckl, Albert, and Jerzy Weingärtner. 1930. Historia filozofii w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów. [Google Scholar]
 23. Tarnawski, Mieczysław [K. M. St.]. 1920. Cerkiew unicka we wschodniej Małopolsce w czasie inwazji rosyjskiej (1914–1917). Fakty i refleksje. Lviv: [No information about Publisher]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.