Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

Pursuit of Claims Against Consumers on the Grounds of a Promissory Note – Comments on the Court of Justice of the European Union’s Judgment of 13 September 2018 in Case C–176/17

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4470  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

It seems that the extraordinary appeal is the only appropriate measure to revoke an order for payment to ensure compliance with the principle of a democratic state ruled by law and implementing the rules of social justice. Taking into account the position of the Constitutional Tribunal based on Article 76 of the Constitution, in accordance with the CJEU’s interpretation of Directive 31/13 in the case C–176/17 and expressed in its ruling of 11 July 2011, P 1/10, the Supreme Court’s judicature stresses that, “the consumer has a weaker procedural position because he is in a dispute with a professional entity.” Therefore, in addition to the provisions of the Code of Civil Procedure, the court conducting promissory note proceedings against consumers must also apply provisions aimed at consumer protection of its own motion. Thus, by disregarding other factors and limiting itself only to the formal verification of whether the submitted promissory note has been duly completed and its contents and truthfulness do not give rise to any doubts, the adjudicating court does not fulfill its obligation under Article 76 of the Polish Constitution in connection with the provisions of Article 7(1) of Directive 93/13. Meanwhile, it should of its own motion examine whether the provisions agreed between the parties are just and fair.

References

 1. Białecki, Marcin. 2020. “Art. 205(12).” In Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, edited by Tadeusz Zembrzuski, vol. 1–2, 536–37. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Góra–Błaszczykowska, Agnieszka, ed. 2020. Kodeks postępowania cywilnego. Vol. I B: Komentarz do art. 425–729. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Górski, Marcin. 2017. “Orzeczenie prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako podstawa wznowienia postępowania. Glosa do uchwały NSA z dnia 16 października 2017 r., I FPS 1/17.” Lex el. [Google Scholar]
 4. Grzegorczyk, Paweł. 2010. “Wznowienie postępowania cywilnego wskutek sprzeczności wykładni przyjętej przez sąd krajowy z wykładnią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.” Radca Prawny 5:73. [Google Scholar]
 5. Jagielska, Monika, and Krystian Markiewicz. 2020. “Kontrola nieuczciwych postanowień umownych a spory konsumenckie rozstrzygane w postępowaniach charakterystycznych. Glosa do wyroku TS z dnia 13 września 2018 r., C–176/17 oraz do postanowienia TS z dnia 28 listopada 2018 r., C–632/17.” Europejski Przegląd Sądowy 8:39–46. [Google Scholar]
 6. Kastelik–Smaza, Agnieszka. 2018. “Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w związku z orzeczeniem prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości. Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.10.2017 r., I FPS 1/17.” Europejski Przegląd Sądowy 5:44–51. [Google Scholar]
 7. Kostwiński, Marcin. 2019. In Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, edited by Tadeusz Zembrzuski, vol. 1–2, 1227–231. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Łukańko, Bernard. 2011. “Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej procedurze cywilnej.” In Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, edited by Andrzej Wróbel, 586–92. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Maliński, Marek. 2018. “Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiego. Glosa do uchwały NSA z dnia 16 października 2017 r., I FPS 1/17.” Orzecznictwo Sądów Polskich 5:53. [Google Scholar]
 10. Markiewicz, Krystian. 2010. In Dowody w postępowaniu cywilnym, edited by Łukasz Błaszczak, Krystian Markiewicz, and Ewa Rudkowska–Ząbczyk, 112–14. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Mikłaszewicz, Piotr. 2016. In Konstytucja RP. Vol. 1: Komentarz do art. 1–86, edited by Marek Safjan, and Leszek Bosek, 1719. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Nowak, Andrzej. 2001. “Uprzywilejowanie wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym.” Monitor Prawniczy 23:1187. [Google Scholar]
 13. Stelmach, Bartosz. 2020. “Dochodzenie roszczeń z weksla przeciwko konsumentom. Uwagi na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13.09.2018 r., w sprawie C–176/17 «Profi Credit Polska przeciwko Mariuszowi Wawrzoskowi».” Przegląd Sądowy 9:49–66. [Google Scholar]
 14. Weitz, Karol. 2013. In System Prawa Procesowego Cywilnego. Vol. 3: Środki zaskarżenia, edited by Jacek Gudowski, 1404. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 15. Weitz, Karol. 2019. “Wpływ prawa Unii Europejskiej na krajowe prawo procesowe cywilne.” Kwartalnik Prawa Prywatnego 2:297–333. [Google Scholar]
 16. Zembrzyski, Radeusz, ed. 2020. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Vol. 2. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.