Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 2 (2021)

Articles

A Workplace as the Central Institution of Labour Law. But Also an Administration Entity?

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-26  [Google Scholar]
Published: 2022-07-19

Abstract

A workplace, for the sole fact of being a public administration entity, would be realising a public interest. This allegation of legality of activity, and so of realising the rule of law, would also affect different application and practice of labour law. To be brief, labour law would receive a real chance of becoming “socially just.” And this would be achieved through the authority of the state, whose structural element would be a workplace.

References

 1. Baran, Krzysztof, ed. 2005. Prawo pracy. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 2. Canut, Florence. 2004. L’ordre public en droit du travail. Paris: L.G.D.J. [Google Scholar]
 3. Czerniak–Swędzioł, Justyna. 2017. “Prawo pracy w ujęciu heterogenicznym.” In System prawa pracy. Vol 1: Część ogólna, edited by Krzysztof Baran, 628–29. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Dockes, Emmanuel. 2017. Voyage en misarchie. Essai pour tout construire. Paris: Editions du Détour. [Google Scholar]
 5. Fajfer, Kamil. 2017. Zawód. Opowieści o pracy w Polsce. To o nas. Warsaw: Wydawnictwo Czerwone i Czarne. [Google Scholar]
 6. Florek, Ludwik. 2003. “Granice liberalizacji prawa pracy.” In Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego, 11–12. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 7. Gitkiewicz, Olga. 2017. Nie hańbi. Warsaw: Wydawnictwo Dowody na Istnienie. [Google Scholar]
 8. Grochowski, Mateusz. 2020. “Słuszność a autonomia woli – uwagi o nieoczywistej relacji.” In Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr, edited by Jerzy Pisuliński, and Jowita Zawadzka, 3–18. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Krastew, Ivan. 2013. Demokracja: przepraszamy za usterki. Warsaw: Krytyka Polityczna. [Google Scholar]
 10. Mitrus, Leszek. 2017. “Powstanie i ewolucja prawa pracy.” In System prawa pracy. Vol. 1: Część ogólna, edited by Krzysztof Baran, 356–57. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Mounk, Yashi. 2019. The People vs. Democracy. Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Warsaw: Krytyka Polityczna. [Google Scholar]
 12. Musiała, Anna. 2016. “Kilka refleksji temat wypowiedzi L. Florka, zamieszczonej w „Monitorze Prawa Pracy” no. 10/2016, titled Uwagi do opracowania A. Musiały, Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.” Monitor Prawa Pracy 12:622–23. [Google Scholar]
 13. Musiała, Anna. 2019. “Ustrojowe podstawy prawa pracy a kodyfikacja prawa pracy lat 2016–2018 – kilka refleksji.” Legal and Economic Studies CXIII:139–53. [Google Scholar]
 14. Musiała, Anna. 2020. Polskie prawo pracy: czyje? Res publica! O stosunku pracy teoretycznoprawnie. Poznań: Wydawnictwo UAM. [Google Scholar]
 15. Musiała, Anna. 2021. “O atrakcyjności aksjologii prawa administracyjnego dla systemu prawa pracy i tego konsekwencjach.” Przegląd Legislacyjny no. 2 [accepted for print]. [Google Scholar]
 16. Pisarczyk, Łukasz. 2007. Ryzyko pracodawcy. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Pisuliński, Jerzy, and Jowita Zawadzka, ed. 2020. Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Radwański, Zbigniew, and Maciej Zieliński. 2012. “Normy i przepisy prawa cywilnego.” System prawa prywatnego, vol. 1, edited by Marek Safjan, 374. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 19. Skąpski, Michał. 2006. Ochronna funkcja prawa pracy. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 20. Sobczyk, Arkadiusz. 2021. Zakład pracy jako zakład administracyjny. Z problematyki kontroli, prawa wewnętrznego i innych zadań publicznych pracodawcy (zakładu pracy). Cracow: Wydawnictwo UJ. [Google Scholar]
 21. Stelina, Jakub. 2017. “Stosunek pracy.” In Kodeks pracy. Komentarz, edited by Arkadiusz Sobczyk, Dominika Dorre–Kolasa, Monika Gładoch, et al. 93. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Supiot, Alain. 2002. Critique du droit du travail. Paris: Quadrige. [Google Scholar]
 23. Supiot, Alain. 2019. Les cours en College de France. Paris: Fayard. [Google Scholar]
 24. Szymaniak, Marek. 2018. Urobieni. Reportaże o pracy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne. [Google Scholar]
 25. Wilejczyk, Magdalena. 2020. “Argument z autonomii woli czy argument ze sprawiedliwości. Dylematy wykładni prawa umów na przykładzie przepisów o karze umownej.” In Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr, edited by Jerzy Pisuliński, and Jowita Zawadzka, 19–34. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 26. Zimmermann, Jan. 2013. Aksjomaty prawa administracyjnego. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 27. Żakowski, Jacek. 2013. “Nasza złość plemienna.” Polityka 7:56. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.