Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

The Convergence of Processes of Constitutionalization of Tax Law Systems in Poland and Ukraine

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-14  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

This study aims to compare the constitutional standards of Polish and Ukrainian tax law systems. The initial hypothesis has been adopted that there are significant similarities in the systemic solutions applied in both countries, which indicates the existence of processes of both the constitutionalization of tax law and the convergence of their legal systems. Considering that both processes are not yet completed, there is a need to establish systemic standards that are common and possible differences in their regulation. The research problem determines the choice of methods necessary to solve it. The dogmatic method will make it possible to determine the legal acts in force and their content. Whereas the comparative method enables comparison of the constitutional standards of Polish and Ukrainian tax law.

References

 1. Berenson, Marc P. 2020. Taxes and Trust: From Coercion to Compliance in Poland, Russia and Ukraine. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 2. Dębowska–Romanowska, Teresa. 2010. Prawo finansowe: Część Konstytucyjna wraz z częścią ogólną. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Gorgol, Andrzej. 2013. “Ordynacja podatkowa czy daninowa?” Państwo i Prawo 4:3–15. [Google Scholar]
 4. Gorgol, Andrzej. 2015. “Aksjologiczne uwarunkowania zmian w Ordynacji podatkowej: Wybrane problemy: Kierunki zmian.” In Ordynacja podatkowa: stan obecny i kierunki zmian, edited by Rafał Dowgier, 47–61. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 5. Gorgol, Andrzej. 2017. “Prawo do przewidywalnego opodatkowania.” In Ochrona praw człowieka w Polsce: aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, edited by Jerzy Jaskiernia, and Kamil Spryszak, 219–30. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 6. Gorgol, Andrzej. 2018. “Unijny standard behawioralnego ujęcia prawa podatnika do dobrej administracji podatkowej.” In Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka, edited by Jerzy Jaskiernia, and Kamil Spryszak, 389–401. Toruń: Adam Marszałek. [Google Scholar]
 7. Gorgol, Andrzej. 2019. “Ograniczenia w nakładaniu podatkowych obowiązków informacyjnych.” In Luka podatkowa – jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczenia, edited by Jolanta Szołno–Koguc, and Katarzyna Wójtowicz, 123–42. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 8. Gorgol, Andrzej. 2020a. “Konstytucyjne wymagania treści ustawy podatkowej.” In Finanse publiczne a konstytucja, edited by Monika Bogucka–Felczak, 47–62. Warsaw: Poltext. [Google Scholar]
 9. Gorgol, Andrzej. 2020b. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego: problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Gorgol, Andrzej. 2020c. “Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe.” In Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, 9th edition, edited by Wanda Wójtowicz, 178–242. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Khudyk, Andrii. 2015. “Constitutionalization of public finances: Ukrainian Model.” In System of Financial Law: General Part: Conference Proceedings, edited by Petr Mrkývka, 224–41. Brno: Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia. File no. 514. [Google Scholar]
 12. Khudyk, Andrii. 2018. “Constitutionalization of tax law: the Ukrainian model.” European Journal of Law and Public Administration 5 (15), no. 1:12–24. [Google Scholar]
 13. Nowak, Tomasz. 2020. Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego. Warsaw: Poltext. [Google Scholar]
 14. Olinyk, Alla. 2014. “The Legal Nature of the Tax duty: Comparative Characteristic of Legislation of Ukraine and the Republic of Estonia.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) LXI, no. 2:101–13. [Google Scholar]
 15. Orliuk, Olena P. 2003. Finansove pravo. Kiev: Yurinkom Inter. [Google Scholar]
 16. Patsurkivs’kyy, Petro, and Olga Savkina. 2017. “Podatkovo-pravova doktryna Ukrayiny: mizh Skilloyu etatyzmu i Kharibdoyu lyudynotsentryzmu.” Yurydychnyy zhurnal «Pravo Ukrayiny» 9:192–204. [Google Scholar]
 17. Vdovichen, Anatolii. 2007. “Zakonodatel’naya definitsiya nalogovo-pravovogo kompromissa (teoriya i praktika).” In Zakonodatel’naya definitsiya: logiko-gnoseologicheskiye, politiko-yuridicheskiye, moral’no-psikhologicheskiye i prakticheskiye problemy: Materialy Mezhdunarodnogo “kruglogo stola” (Chernovtsy, 21–23 sentyabrya 2006 goda), edited by Valerian M. Baranov, Petro S. Patsurkivs’kyy, and Grigorij O. Matyushkin, 868–73. Nizhniy Novgorod: Nizhegorodskiy issledovatel’skiy nauchno-prikladnoy tsentr Yuridicheskaya tekhnika. [Google Scholar]
 18. Voronova Lidia K. 2012. Slovnyk finansovo-pravovykh terminiv. 2nd edition. Kiev: Vydavnytstvo «Alerta». [Google Scholar]
 19. Wójtowicz ,Wanda, ed. 2020. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. 9th edition. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.