Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

Will the Rail Regulation (EU) 2021/782 Improve Passengers’ Legal Position?

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4780  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

The objective of this paper is to analyse the legal position of train passengers to whom provisions of Regulation (EU) 2021/782 of the European Parliament and of the Council on rail passengers’ rights and obligations apply. This regulation will replace Regulation 1371/2007. The article attempts to answer the question whether the provisions of the new regulation truly strengthen the legal situation of passengers, as assumed therein. After an analysis and comparison of prescripts of both of these regulations the author points out that the aim of the new one has not been fully achieved. It is because the new law also introduces such provisions which do not only not improve the degree of protection of passengers, but also definitively weaken this protection. The author also points out the inadequacy of certain measures and formulates relevant de lege ferenda conclusions.

References

  1. Ambrożuk, Dorota, Daniel Dąbrowski, and Krzysztof Wesołowski. 2020. Prawo przewozowe. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  2. Ambrożuk, Dorota, and Krzysztof Wesołowski. 2004. “Siła wyższa jako przesłanka zwalniająca przewoźnika od odpowiedzialności za stan przesyłki”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 423. Problemy Transportu i Logistyki 3, 125-37. [Google Scholar]
  3. Dąbrowski, Daniel. 2018. „Podstawy odpowiedzialności przewoźnika kolejowego za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć pasażera.” Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 7, no. 7:49-59. DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.7.4 [Google Scholar]
  4. Góra, Ignacy, and Karol Kłosowski. 2018. “Nowelizacja przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – najważniejsze projektowane zmiany.” Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 7, no. 7:114-18. DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.7.10 [Google Scholar]
  5. Kłosowski, Karol. 2014. “Siła wyższa nie wyłącza prawa co częściowego zwrotu ceny biletu. Glosa do wyroku TSUE z 26 września 2013 r. w sprawie C-509/11, ŐBB-Personenverkehr AG.” Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 7, no. 3:112-20. [Google Scholar]
  6. Madrjas, Jakub. 2021. “Nowe prawa pasażera przyjęte! Już za kilka lat... prawie nic się nie zmieni”. https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowe-prawa-pasazera-przyjete-juz-za-kilka-lat-prawie-nic-sie-nie-zmieni-102242.html [accessed: 15.08.2022]. [Google Scholar]
  7. Rott von, Peter. 2011. “Rechte von Menschen mit Behinderungen unter der neuen Eisenbahn-Passagierrechte-Verordnung.” Post E1-2021. https://www.reha-recht.de/fachbeitraege/beitrag/artikel/beitrag-e1-2021/ [accessed 14.09.2022]. [Google Scholar]
  8. Stec, Mirosław. 2010. “Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.” In Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, edited by Małgorzata Modrzejewska, 969-85. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  9. Wesołowski, Krzysztof. 2014. “Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 362. Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, edited by Tadeusz Kocowski, and Katarzyna Marak, 399-412. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.362.30 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.