Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 Nr 1 (2020)

Artykuły

Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-15  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest obowiązkom względem państwa – Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom państwa, będącego wspólnotą, w której wzajemne relacje oparte są o określony system wartości, realizującego swe funkcje w oparciu o poczucie przynależności państwowej oraz wspólnoty obywatelskiej. Dobro wspólne nakłada na obywateli obowiązek współprzyczyniania się do zachowania dobra, jakim jest Rzeczpospolita Polska i rodzi odpowiedzialność z tego tytułu. To także zakreślenie granic legalnego działania organów władzy publicznej oraz granic akceptowanego konstytucyjnie działania wszystkich podmiotów społecznych, które w swoich działaniach kierują się troską, ochroną i kontrolą tego co utożsamiane jest z Rzecząpospolitą Polską. Podstawą państwa jest człowiek z jego godnością i prawami, żyjący we wspólnocie, stąd obszerna analiza rozumienia pojęcia „dobro wspólne” zarówno z perspektywy nauki społecznej Kościoła katolickiego, prac nad projektem Konstytucji i toczącej się debaty w trakcie posiedzeń Zgromadzenia Narodowego oraz współczesnego rozumienia dobra wspólnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Bibliografia

  1. Banaszak, Bogusław. 2009. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  2. Gołębiowska, Anna. 2015. „Refleksje nad konstytucyjną zasadą dobra wspólnego w kontekście myślenia religijnego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.” Świat i Słowo. Studia i szkice 1 (24):187–98. [Google Scholar]
  3. Lipowicz, Irena. 2017. „Dobro wspólne.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3:17–31. [Google Scholar]
  4. Oniszczuk, Jerzy. 2000. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
  5. Piechowiak, Marek. 2012. Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego. Warszawa: Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego. [Google Scholar]
  6. Piechowiak, Marek. 2016. „Objaśnienia do art. 1 Konstytucji RP.” W Konstytucja RP, red. Marek Safjan, i Leszek Bosek, t. 1, 159–213. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  7. Safjan, Marek, i Leszek Bosek, red. 2016. Konstytucja RP. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Sołtyszewski, Stefan. 1962. „Encyklika społeczna «Mater et Magistra».” Prawo Kanoniczne 5, nr 1–2:269–80. [Google Scholar]
  8. Tatarkiewicz, Władysław. 2004. Historia filozofii. T. 1. Warszawa: PWN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.