Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

Scope of Lustration of the Co-Operative Society

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6185  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The term "scope of lustration of co-operative society" determines whether the term "scope" have to be understood as: supervision and control. The aim of the article is to assess the scope of the co-operative's lustration. Does the above-mentioned regulation meet the expectations of co-operative members in the means of proper control of the activities of co-operatives held within the framework of co-operative organizations and co-operative self-governments? The survey of co-operatives is governed by the provisions of Art. 91-93 and the Act of September 16th 1982 Co-operative Law. Determining the scope of lustration should be based on the justitication of the judgment of the Constitutional Court of July 15th 2009, reference number K 64/07 - the concept of supervision. According to the applicable legislation, inspection associations conduct lustration in their associated co-operatives. Non-commissioned cooperatives outsource lustration to a selected audit union or National Co-operative Council. Neither the audit unions nor the International Co-operative Alliance do not supervise co-operatives. Excluding the discussion of issues presented in art. 93a Co-Op.Law. it is recognized that the scope of lustration of the co-operative is reduced to supervision and it is difficult to be considered in the category of supervision of co-operatives. As far as shaping of future solutions is concerned, the author is not in favor of public supervision over co-operatives (a separate issue is supervision over co-operative banks and co-operative savings and credit unions). The purpose of changes in Art. 93a Co-Op.Law. is to establish a real control by the public administration over the way public housing is managed by granting the Minister for construction, local planning and land management, the obligation to supervise the co-operative public funds.

References

 1. Bierzanek, Remigiusz. 1989. Prawo spółdzielcze w zarysie. Wyd. 4. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 2. Boć, Jan (red.). 2010. Prawo administracyjne. Wyd. 13. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]
 3. Cioch, Henryk. 2011. Prawo spółdzielcze. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Gersdorf, Mirosław, i Jerzy Ignatowicz. 1985. Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, Wydawnictwo Spółdzielcze. [Google Scholar]
 5. Gersdorf, Mirosław. 1983. O nowych rozwiązaniach w prawie spółdzielczym. Warszawa Wydawnictwo Spółdzielcze. [Google Scholar]
 6. Gonet, Wojciech. 2001. "Nadzór i kontrola w bankach spółdzielczych." Przegląd Prawa Publicznego 6:31-41. [Google Scholar]
 7. Mączyński, Andrzej. 1980. Prawo spółdzielcze. Zarys wykładu części ogólnej. Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 8. Pietrzykowski, Krzysztof. 2008. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Stecki, Leopold. 1987. Prawo spółdzielcze. Wyd. 4. Warszawa-Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 10. Stefaniak, Adam. 2014. "Komentarz do ustawy - Prawo spółdzielcze." W Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Lex Omega. [Google Scholar]
 11. Stepnowska-Michaluk, Marta. 2009. Likwidacja spółdzielni. Sopot: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka. [Google Scholar]
 12. Wierzbowski Marek, i Aleksandra Wiktorowska. 2003. "Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego." W Prawo administracyjne, red. Marek Wierzbowski, 93-94. Wyd. 5. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. [Google Scholar]
 13. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. 2014. "Model nadzoru nad spółdzielniami i ich lustracja." Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce. Zespoły Senackie. Zeszyty 22:35-45. [Google Scholar]
 14. Wrzołek-Romańczuk, Małgorzata. 2005. "Zmiany w ustawach spółdzielczych wprowadzone ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. Część I." Palestra 7-8:79-92. [Google Scholar]
 15. Zakrzewski, Piotr. 2017. "Lustracja spółdzielni i kontrola jakości związków de lege ferenda wraz z projektem przepisów prawnych." W Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. Andrzej Herbet, Joanna Misztal-Konecka, i Piotr Zakrzewski, 151-166. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.