Refleksje Romano Guardiniego o byciu „zagubionym w chaosie”


Abstrakt

Tekst powstał jako wkład w obchody 92. urodzin Josepha Ratzingera, który uważał Romano Guardiniego za jednego z intelektualnych bohaterów swojej młodości. Autorka artykułu omawia monografię Guardiniego wydaną w 1933 roku, zatytułowaną Das Gute, das Gewissen und die Sammlung. Do wrogów moralnego życia Guardini zaliczył Immanuela Kanta i jego pojęcie absolutnej autonomii sumienia, Friedricha Nietzschego, według którego chrześcijaństwo jest formą niewolniczej moralności, oraz bolszewizm (dziś nazwalibyśmy go marksizmem). Zgodnie z diagnozą Guardiniego osoby chcące podjąć wysiłek oceny aktu moralnego czują się „zagubione w chaosie”. Sumienie jest bowiem podatne na błędy trojakiego rodzaju: szukania łatwych rozwiązań; wyolbrzymiania obowiązków; przyjęcia fałszywych interpretacji wynikłych z podążania za świadomymi czy nieświadomymi pragnieniami. W opinii Guardiniego sumienie jest żywym głosem świętości Boga w człowieku. Prawo moralne nie jest prawem ludzkiego „ja”, a teza Kanta jest błędna zarówno filozoficznie, jak i teologicznie. Bóg człowiekowi modlącemu się o spełnienie Jego woli daje łaskę czystego sumienia, z kolei sakrament bierzmowania obdarowuje człowieka darami Ducha Świętego. Ostatnia część pracy Guardiniego koncentruje się na znaczeniu modlitwy i skupienia, a także nadzorowania zmysłów.

(streszczenie przygotował Sławomir Zatwardnicki)


Słowa kluczowe

Romano Guardini; Joseph Ratzinger; sumienie; życie moralne; Immanuel Kant; Friedrich Nietzsche; bolszewizm; marksizm; sumienie a życie duchowe


Opublikowane
2019-12-23


Dział
Teologia fundamentalna i dogmatyczna

Udostępnij

Rowland, T. (2019). Refleksje Romano Guardiniego o byciu „zagubionym w chaosie”. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 27(2), 113-119. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.113-119

Tracey Rowland  tracey.rowland@nd.edu.au
St. John Paul II Chair of Theology, University of Notre Dame, Australia  Australia
https://orcid.org/0000-0002-2349-0677

Tracey Rowland (prof.) – holds two doctorates in theology, one from the Divinity School of Cambridge University (the civil PhD) and one from the John Paul II Institute at the Pontifical Lateran University (the pontifical STD) in addition to degrees in law and philosophy. From 2001–2017 she was the Dean of the John Paul II Institute in Melbourne. In 2010 she was awarded the Archbishop Michael J Miller Award by the University of St. Thomas in Houston, Texas, for the promotion of faith and culture. In 2011 she was awarded the Officer’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland and in 2014 she was appointed to the International Theological Commission. She is currently a member of the ITC’s sub-commission on religious freedom.