Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28 Nr 1 (2020)

Referaty, sprawozdania i recenzje

Lecture: What is Missing in Contemporary Sacramental Ministry? Pope Francis’ Option

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.351-362  [Google Scholar]
Opublikowane: 29.06.2020

Bibliografia

Benedict XVI, Z wielką miłością do Chrystusa i Kościoła. Na zakończenie spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej, “L’Osservatore Romano” 7–8 (2005), p. 15.

Dokument końcowy XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 63, [in:] Francis, Christus Vivit, Rome 2019.

Draguła A., Emaus. Tajemnice dnia ósmego, Warsaw 2015.

Durak A., Duchowość eucharystyczna, [in:] Duchowość współczesnego, S. Urbański (ed.), Warsaw 2002, pp. 34–46.

Filipowicz K., Poszukiwania misteryjnego charakteru liturgii, “Studia Theologica Varsaviensia” 2 (2014), pp. 189–205.

Francis, Misericordia et misera, Rome 2016.

Hajduk R., Apologetyka pastoralna, Krakow 2009.

Kasper W., Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, Krakow 2014.

Kijas Z.J., Mistyczne Ciało Chrystusa, “Życie Duchowe” 70 (2012), pp. 28–30.

Kracik J., Wielebni, przewielebni, najprzewielebniejsi, “Tygodnik Powszechny” 18 (2014), pp. 35–37.

Kurzydło D., Formacja do nadziei. Próba diagnozy problemów i potrzeb duchowych dorosłych chrześcijan, “Studia Katechetyczne” 14 (2018), pp. 67–110.

Kurzydło D., Formacja dorosłych w dojrzałej wspólnocie chrześcijańskiej. Współczesna perspektywa, [in:] Problemy dorosłych ludzi. Formacja chrześcijańska dorosłych a codzienne trudności życia, D. Kurzydło (ed.), Warsaw 2014, pp. 13–20.

Kurzydło D., Pedagogia przyjaźni. Katechumenalny model przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jako wyraz odpowiedzialności, wierności i posłuszeństwa w Kościele, the article in print.

Ogórek P.P., Mistyka codzienności, [in:] Duchowość współczesnego Kościoła, S. Urbański (ed.), Warsaw 2002, pp. 19–21.

Przybecki A., Kościół musi wyruszyć́ w drogę̨. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni, “Teologia Praktyczna” 13 (2012), pp. 33–41.

Rahner K., O możliwości wiary dzisiaj, Krakow 1983.

Skowronek A., Wcielenie i Eucharystia, “Życie Duchowe” 70 (2012), pp. 19–20.

Strzelczyk G., Wolność, wiara, Bóg. Rozmowy o chrześcijaństwie, Krakow 2018.

Szpet J., Inspiracje katechetyczne Evangelii gaudium. Wybrane aspekty, “Katecheza” 11 (2013), pp. 49–63.

Downloads

Download data is not yet available.