Lecture: What is Missing in Contemporary Sacramental Ministry? Pope Francis’ OptionBenedict XVI, Z wielką miłością do Chrystusa i Kościoła. Na zakończenie spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej, “L’Osservatore Romano” 7–8 (2005), p. 15. [Google Scholar]

Dokument końcowy XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 63, [in:] Francis, Christus Vivit, Rome 2019. [Google Scholar]

Draguła A., Emaus. Tajemnice dnia ósmego, Warsaw 2015. [Google Scholar]

Durak A., Duchowość eucharystyczna, [in:] Duchowość współczesnego, S. Urbański (ed.), Warsaw 2002, pp. 34–46. [Google Scholar]

Filipowicz K., Poszukiwania misteryjnego charakteru liturgii, “Studia Theologica Varsaviensia” 2 (2014), pp. 189–205. [Google Scholar]

Francis, Misericordia et misera, Rome 2016. [Google Scholar]

Hajduk R., Apologetyka pastoralna, Krakow 2009. [Google Scholar]

Kasper W., Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, Krakow 2014. [Google Scholar]

Kijas Z.J., Mistyczne Ciało Chrystusa, “Życie Duchowe” 70 (2012), pp. 28–30. [Google Scholar]

Kracik J., Wielebni, przewielebni, najprzewielebniejsi, “Tygodnik Powszechny” 18 (2014), pp. 35–37. [Google Scholar]

Kurzydło D., Formacja do nadziei. Próba diagnozy problemów i potrzeb duchowych dorosłych chrześcijan, “Studia Katechetyczne” 14 (2018), pp. 67–110. [Google Scholar]

Kurzydło D., Formacja dorosłych w dojrzałej wspólnocie chrześcijańskiej. Współczesna perspektywa, [in:] Problemy dorosłych ludzi. Formacja chrześcijańska dorosłych a codzienne trudności życia, D. Kurzydło (ed.), Warsaw 2014, pp. 13–20. [Google Scholar]

Kurzydło D., Pedagogia przyjaźni. Katechumenalny model przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jako wyraz odpowiedzialności, wierności i posłuszeństwa w Kościele, the article in print. [Google Scholar]

Ogórek P.P., Mistyka codzienności, [in:] Duchowość współczesnego Kościoła, S. Urbański (ed.), Warsaw 2002, pp. 19–21. [Google Scholar]

Przybecki A., Kościół musi wyruszyć́ w drogę̨. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni, “Teologia Praktyczna” 13 (2012), pp. 33–41. [Google Scholar]

Rahner K., O możliwości wiary dzisiaj, Krakow 1983. [Google Scholar]

Skowronek A., Wcielenie i Eucharystia, “Życie Duchowe” 70 (2012), pp. 19–20. [Google Scholar]

Strzelczyk G., Wolność, wiara, Bóg. Rozmowy o chrześcijaństwie, Krakow 2018. [Google Scholar]

Szpet J., Inspiracje katechetyczne Evangelii gaudium. Wybrane aspekty, “Katecheza” 11 (2013), pp. 49–63. [Google Scholar]

Opublikowane
2020-06-29


Dział
Referaty, sprawozdania i recenzje

Udostępnij

Kurzydło, D. (2020). Lecture: What is Missing in Contemporary Sacramental Ministry? Pope Francis’ Option. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 351-362. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.351-362

Dariusz Kurzydło  d.kurzydlo@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1777-8746