Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Teologia pastoralna

Jedność parafii a celebracja Eucharystii w małych wspólnotach parafialnych w świetle najnowszych dokumentów Kościoła

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.139-154  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.01.2020

Abstrakt

The author analyses a problem of ecclesial unity challenged by separate Eucharistic celebrations in small communities existing in a parish. He looks for theological principles of that unity in the Magisterial documents of 20th and 21st century. As a result he finds out that unity of the faithful in a larger parish community is founded first of all on the spiritual, invisible dimension – the life of grace of Christ. Then it is expressed also in external visible ways by bonds of profession of faith, celebration of the sacraments, Church hierarchy, and communion of Christian love. Thus parochial unity is developed and strengthened above all by initiating parishioners into the Paschal mystery and into daily dialogue of faith with the Word of God. Instead of seeing in the Eucharistic celebrations of small communities a threat to the unity, both, pope John Paul II and Benedict XVI point out to small parochial communities of various kind as to the help in the process of mystagogical catechesis, i.e. initiating the faithful into the liturgy and mysteries of faith. The author refers also to sociological study of religiosity in contemporary Polish parishes, which shows ground to assume that there is a serious crisis in the life of faith among the parishioners and a dire need for the small communities as a means of formation.

Bibliografia

Augustyn, Homilia 272, PL 38, 1247.

Bohdanowicz A., Postulat teologii, „z którą można żyć” Karla Rahnera a posoborowa refleksja nad miłością małżeńską, „Collectanea Theologica” 77(2007).

Caltabiano M., Dalla Zuanna G., Rosina A., Interdependence between sexual debut and church attendance in Italy, „Demographic Research”, 14(2006).

Cardinale Cańizares: Neocatecumenali bene rapporto tra catechesi e liturgia, „La Stampa”, 23 stycznia 2012 r., <www.vaticaninsider.lastam- pa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/canizares-neocatecumenali-news-cathecumenals- catecumenales-11940/ (data dostępu: 18.03.2013)>.

Cf. tekst angielski - Pope’s Address to Neocatechumenal Way: dostępny na: <www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/january/documents/hf_ben- xvi_spe_20120120_cammino-neocatecumenale_en.html (data dostępu: 18.03.2013)>.

Children of the Council, „America. The Catholic Weekly”, 190(2004).

Day J., The Baptismal Liturgy of Jerusalem. Fourth and Fifth-Century Evidence from Palestine Syria and Egypt, Aldershot, Ashgate 2007.

Greeley A., Sex. The Catholic Experience, Allen, Texas, USA1994.

Jan Paweł II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990; AAS 82(1990).

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (01.05.2003 r.), Warszawa 2003.

List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia „Communionis notio” (28 maja 1992); tekst polski: „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. n.10/1992.

Magister S., „Ego te absolvo”. Padwa 2010.

Miazek J., To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, Warszawa 1987.

Neunheuser B., Baptism and confirmation, Fryburg Br.-Londyn 1964.

Postawy religijno-społeczne mieszkańców diecezji płockiej. Raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, L. Adamczuk, W. Zdaniewicz (red.), Płock 2010.

Synod biskupów, XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów (2005 r.), Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła - instrumentum laboris, tekst: <www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20050707_ instrlabor-xi-assembly_pl.html (data dostępu: 18.03.2013)>.

Św. Jan Chryzostom, Homilia do Ewangelii św. Jana, 65, 1 (PG 59, 361), Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 13.

Un aire fresco por CardenalAntonio Cańizares, „La Razón”, 21 stycznia 2012 r., <www.larazon.es/detalle_hemerote- ca/noticias/LA_RAZON_428538/historico/2533-un-aire-fresco-por-cardenal-antonio- canizares (data dostępu: 18.03.2013)>.

Zizioulas D., Eucharist, Bishop, Church: The Unity of the Church in the Divine Eucharist. The Bishop During the First Three Centuries, tłum. E. Theokritoff, Brookline, Massachusetts: Holy Cross Orthodox Press, 2001.

Downloads

Download data is not yet available.