Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Teologia pastoralna

Wybrane aspekty roli kobiety w rodzinie

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.167-178  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.01.2020

Abstrakt

One of the vocations of a woman is to build a family life. It relates to such issues as marriage and motherhood. A woman makes a convenant with a man in the sacrament of marriage and at the same time she opens up to motherhood. She fulfills her role of a spouse, and the person responsible for upbringing a child or children. She has a unique place in the family, thanks to her femininity. The aforementioned upbringing of children relates to educating young people. Showing them feminine kind of sensitivity, preparing them to accept religious and moral principles. All of this is underpinned by the aforementioned femininity in which you can see sensitivity and care, based on unique woman’s features. The modern world should appreciate or properly rediscover a woman’s role in the family. The role of a wife, building the marital relationship with her husband and the role of a mother opening to a new life and consequently educating her children.

Bibliografia

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, 28.

Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est. O miłości chrześcijańskiej, 6.

Boy-Żeleński T., Piekło kobiet, Warszawa 2013.

Bratton H., Macierzyństwo. Zostajesz mamusią i wszystko się zmienia, Kraków 2012.

Braun-Gałkowska M., Rozmowy o życiu i miłości, Warszawa 1986.

Breuer C., Matka, w: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1999.

Czapów CZ., Rozwój osobowości w małżeństwie, w: Spojrzenia na współczesną rodzinę, red. A. Podsiadło, A. Szafrańska, Warszawa 1981.

Gębuś D., Rodzina. Tak, ale jaka, Warszawa 2006.

Grześkowiak A., Matka i jej dziecko a prawo karne, w: Życie jest święte, red. T. Styczeń, Lublin 1993.

Grzybowski J., Drogowskazy dla małżeństw niesakramentalnych, Kraków 1998.

Guitton J., Jezus, Maryja, Warszawa 1966.

GUS. Mały rocznik statystyczny Polski 2012, Warszawa 2012.

Irek W., Praca - zawód i powołanie, Wrocław 2009.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 87.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 14.

Jan Paweł II, Wspólnota osób jako obraz Boży. Katecheza narodowa (14.9.1979), w: Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie, red. T. Żeleźnik, Warszawa 1982.

Karta Narodów Zjednoczonych, Preambuła.

Karta Praw Rodziny, w: E. Sztafrowski, Chrześcijańskie małżeństwo. Pomoce prawno-pastoralne, Warszawa 1985, art. 4.

Kocik L., Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków 2002.

Kornecki T., Godność osoby ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, w: Człowiek, granice państw, gospodarka, red. T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec, Lublin 2008.

Kowalski J., Aborcja, w: Encyklopedia bioetyki, red. A. Muszala, Radom 2005.

Krajewski R., Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa, Warszawa 2007.

Krężel E., Małżeństwo jest sakramentem - bosko-ludzkim przymierzem, w: Przygotowanie do małżeństwa. „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, red. W Szewczyk, Warszawa 1997.

Niewęgłowski W. A., Leksykon świętych, Warszawa 1998.

Picco Della Mirandola, Oeuvres philosophiąues, PUF, Paris 1993.

Pokrywka M., Rodzina, w: Nauczanie moralne Jana Pawła II. Rodzina, red. A. Korba, Radom 2006.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 1, w: Czarna księga kobiet, red. Ch. Ockrent, Warszawa 2007.

Półtawska W., Samo życie, Częstochowa 1994.

Pulikowski J., Warto być ojcem, Poznań 2002.

Rahner K., Vorgrimler H., Maryja, w: Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.

Riva A., Mężczyzna i kobieta: pełne dzieło stwórcze, w: Małżeństwo chrześcijańskie, red. M. Masini, Warszawa 1983.

Szczawińska M., Razem czy osobno? Poród rodzinny, Kraków 2000.

Szczuka K., Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, Warszawa 2004.

Szkodoń J., Wstęp Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Szkodonia, w: W. Półtawska, Samo życie, Częstochowa 1994.

Św. Franciszek, Encyklika Lumen fidei. O wierze, 53.

Downloads

Download data is not yet available.