Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Teologia pastoralna

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe – wyznawca czy męczennik? Teologiczno-kanoniczna kwalifikacja świadectwa o. M. M. Kolbego

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.179-196  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.01.2020

Abstrakt

This text shows the transformations which have taken place in the theological and canonical understanding of Christian witness on the occasion of the beatification and canonization process of Father Maximilian Maria Kolbe. These transformations concerned the understanding of who a Christian witness is in light of his life and his moment of death as well as – in the case of a martyr – the general makeup of the individual who acts as a persecutor. The beatification and canonization process of Father Kolbe have led to the discovery of how refined the twentieth century totalitarian systems’ persecution of Christians has become. This, in turn, has led to new situations, where particular cases of sanctity discussed in the canonical process have gone beyond already existing canonical norms.

Bibliografia

Bar J.R., Czy katolicy zamordowani w obozach koncentracyjnych są męczennikami?, „Collectanea Theologica”, z. 2 (1969).

Bar W., Święty Maksymilian Maria Kolbe - męczeństwo z miłości, „Polonia Sacra” 30(2012).

Bar W., Zagadnienie męczeństwa w obowiązującym prawie i praktyce kanonizacyjnej, w: Sz.T. Praśkiewicz (red.), Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, Kraków 2012.

Bar W., Zagadnienie męczeństwa w obowiązującym prawie i praktyce kanonizacyjnej, w: Sz.T. Praśkiewicz (red.), Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, Kraków 2012.

Bartoszewski G., Geneza i przebieg procesu beatyfikacyjnego Męczenników. „Ateneum Kapłańskie”, z. 1 (VH-VIH 2000), (wersja internetowa).

Benedictus PP. XIV, De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, Prati 1840.

Burgos J.M., La filozofia personalista de Karol Wojtyła, w:, Reconstruir la persona. Ensayos personalistas, Madryt 2009.

Deselaers M., Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hossa komendanta Auschwitz, Kraków 1999.

Deselaers M., Znaczenie perspektyw dla teologii po Auschwitz, w: M. Deselaers (red.), Dialog u progu Auschwitz, t. 2: Perspektywy teologii po Auschwitz, Kraków- Oświęcim-Lublin 2010.

Jan Paweł II, Dekret papieski, którym Błogosławionemu Maksymilianowi Marii.

List okólny do braci przebywających poza Niepokalanowem, Niepokalanów 2008.

Misztal H., Kształtowanie się męczeństwa „in odium fidei” i kult pierw¬szych męczenników, w: Sz.T. Praśkiewicz (red.), Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, Kraków 2012.

Misztal H., Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys historii, procedura, Lublin 2003.

Misztal H., Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008.

Napiórkowski S., Maksymilian Kolbe, w: EK, t. VI, Lublin 1993.

Paweł VI, Divinum illud. Brewe apostolskie wynoszące M. Kolbego do chwały błogosławionych, w: A. Wojtczak, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, cz. 2 (wersja internetowa).

Rembierz M., Świadectwo męczenników i doświadczenie moralne, w: V Bohac (red.), Reflexia jednoty v diele a posobem blahoslaveneho biskupa Vasil’a Hopka (1904-1976) v kontexte eurointegracneho procesu, Presov 2009.

Rusak S., Jeńcy alianccy w okupowanym Ostrzeszowie 1939-1945, Kalisz 2002.

Salij J., Jan Paweł II na temat męczeństwa, w: J. SALIJ, Świadkowie Boga. O sensie i wartości cierpienia, Kraków 2001.

Vorgrimler H., Świadectwo, w: Nowy leksykon teologiczny. Wiara - objawienie - dogmat, Warszawa 2005.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2005.

Wojtczak A., Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, cz. 2 (wersja internetowa).

Zieliński H., Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1985.

Downloads

Download data is not yet available.