Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 2 (2013)

Filozofia i Historia Kościoła

Zasady antropiczne a istnienie Boga – spór o inteligibilność wszechświata

  • Rafał Szopa
DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.2.247-264  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.01.2020

Abstrakt

The meanining of anthropic principles for philosophy is very important. The anthropic issue is present in physics from 1973 year, when Brandon Carter presented his article Large Number Coincidences and Anthropic Principle in Cosmology. But this, what we name today „the anthropic principles” was invented at least by saint Thomas Aquinas. The roots of this problematic is philosophical, as we can see. According to Thomas, God created the world for a man, so the main reason of existence the Universe is man. But today physicians do not want to agree with such result because of methodological issues. This article is aimed to show, that without referring to existence of God, we fall into contradiction. The only solution, which allows to quit the contradiction, is – as in the article is demonstrated – the acceptance of God’s existence.

Bibliografia

Barrow J.D., Tipler J.F., The Anthropic Cosmological Principle, Oxford–New York, 1996.

Bartnik Cz.S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2009.

Berkeley G., Traktat o zasadach poznania ludzkiego, przeł. J. Salamon, Kraków 2004.

Carter B., Large Number Coincidences and Anthropic Principle in Cosmology, w: M.S. Longair (red.) Confrontation of cosmological theories with observational data, Dordrecht–Boston 1974.

Coreth E., Schöndorf H., Filozofia XVII i XVIII wieku, przeł. P. Gwiazdecki, Kęty 2006.

Doncel M.G., El diálogo Teología-Ciencias hoy. II. Perspectivas científica y teológica, „Cuaderno «Institut De Teologia Fonamental»”, nr 40(2003).

Duda R., Poznawanie świata a matematyka, w: M. Heller, R. Janusz, J. Mączka, Człowiek: twór wszechświata – twórca nauki, Kraków–Tarnów 2007.

Greene B., Piękno Wszechświata. Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej, tłum. E.L. Łokas, B. Bieniok, Warszawa 2001.

Hawking S., Ilustrowana krótka historia czasu, Poznań 1996.

Hawking S., Mlodinow L., Wielki Projekt, tłum. J. Włodarczyk, Warszawa 2011.

Heller M., Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego, Kraków 1994.

Heller M., Początek świata, Kraków 1976.

Heller M., Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Kraków 2008.

Leciejewski S., Antropizm w kosmologii (od wielkich liczb do idei Multiświata), „Roczniki Filozoficzne” nr 2(2011).

Leciejewski S., Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne, Poznań 2007.

Maryniarczyk A., Zeszyty z metafizyki nr 1. Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości, Lublin 2006.

Mazurek M., Sformułowania mocnych zasad antropicznych, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 1/175(2008).

Mazurek M., Wyjaśnienie antropiczne, „Zagadnienia Naukoznawstwa” nr 2/176 (2008).

Murawski R., Matematyk – twórca czy odkrywca?, w: M. Heller, R. Janusz, J. Mączka, Człowiek: twór wszechświata – twórca nauki, Kraków–Tarnów 2007.

Penrose R., Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2000.

Piesko M., Twierdzenie Gödela i  marzenie Leibniza, „Semina Scientarum” nr 3(2004).

Stoeger W.R., Describing God’s action in the World in Light of Scientific Knowledge of Reality, w: F.L. Shluts, N. Murphy, R. J. Russell, Philosophy, Science and Divine Action, Leiden 2009.

Tomasz z Akwinu, Summa Contra Gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami i innowiercami, i błądzącymi, t. II, przeł. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2007.

Tomasz z Akwinu, Summa theologiae. O Bogu, t. 1 (przeł. P. Bełch), Londyn 1975.

Tupikowski J., Spór o podstawy teizmu. Racje realnego świata czy kreacja religijnych sensów?, Wrocław 2009.

Życiński J., Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki, Warszawa 1993.

Downloads

Download data is not yet available.