Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 Nr 1 (2013)

Filozofia i Historia Kościoła

Mikołaja Bierdiajewa apoteoza bezgranicznej wolności

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2013.21.1.205-224  [Google Scholar]
Opublikowane: 25.02.2020

Abstrakt

“Freedom” belongs to the group of the most popular words which are most frequently used in many different meanings in all languages of the world. During many last centuries almost all the great philosophers try to get closer to its mystery and understand its essence. What is a freedom then? What are its borders? Who is its object? For these and similar questions tries to answer famous Russian existentialist Nikolai Alexandrovich Berdyaev, who is called by European philosophical tradition as “a philosopher and eulogist of freedom”. This article is an attempt to show the characteristic and foundations Berdyaev’s “metaphysics of freedom”. The final conclusion of these considerations is the thesis that “freedom” which is considered almost as a the divinity category is the most appropriate – if not the only one – the “key” of interpretation of personalism. Freedom as activity of the Spirit assimilates man to the Creator and makes him a person. The best way which freedom can be expressed and realized is creativeness, which is its “second name” and a synonym.

Bibliografia

Bierdiajev M. Fiłosofija swobody. Smysł tworczestwa, Moskva 1989.

Bierdiajev N., Samopoznanije. Opyt filosofskoj awtobiografii, Paris 1983.

Bierdiajew M., Autobiografia filozoficzna, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002.

Bierdiajew M., O przeznaczeniu człowieka, tłum. H. Paprocki, Kęty 2006.

Bierdiajew M., Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002.

Bierdiajew M., Sens twórczości, tłum. H. Paprocki, Kęty 2001.

Copleston F., Historia filozofii, Filozofia rosyjska, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2009.

Leibniz G.W., Teodycea: O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, tłum. M. Frankiewicz, J. Kopania, Warszawa 2001.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, Kraków 2009.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 31.

Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000.

Majkrzak H., Godność i niegodność człowieka, Kraków 2011.

Maryniarczyk A., Dlaczego kreacjonizm?, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński i inni, Lublin 2008.

Matuszczyk E., O wolności według M. Bierdiajewa, w: M. Bierdiajew, Filozofia wolności, tłum. E. Matuszczyk, Białystok 1995.

Mazurek S., Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Warszawa 2008.

Ostrowski A., Koncepcja wolności w filozofii Bierdiajewa, w: Studia nad ideą wolności, red. Z. J. Czarnecki, Lublin 1995.

Piórczynski J., Absolut, człowiek, świat. Studium myśli Jakuba Bohmego i jej źródeł, Warszawa 1991.

Ptaszek R.T., hasło: Bierdiajew Nicolai Aleksandrowicz, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2000.

Scheler M., Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986.

Spidlik T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Warszawa 2000.

Steinberg M. D., Historia Rosji, tłum. A. Bednarczyk, T. Tesznar, Kraków 2009.

Terlikowski T., Koncepcja Boga w religijno-filozoficznej myśli Lwa Szestowa, w: Filozofia wobec tajemnic religijnych. Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, red. J. Sochoń, Warszawa 2005.

Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993.

Downloads

Download data is not yet available.