Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 2 (2010)

Historia Kościoła

Duszpasterstwo Akademickie w koncepcji ks. Aleksandra Zienkiewicza

DOI: https://doi.org/10.34839/wpt.2010.18.2.149-168  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.03.2020

Abstrakt

 Brak abstraktu

Bibliografia

Chwałek J., Kerschensteiner (hasło), w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek i in., Lublin 2000, kol. 1358.
Dyoniziak R., Młodzieżowa podkultura, Warszawa 1965.
Fijałkowski W., Dar rodzenia, Warszawa 1998.
Foerster F.W., Religia a kształcenie charakteru, tłum. J. Mirski, Poznań 1930.
Forester F.W., Seksualna etyka i pedagogika, tłum. K. Schott, Warszawa 1911.
Fromm E., Szkice z psychologii religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1966.
Garczyński S., Współżycie łatwe i trudne, Warszawa 1978.
Grzywak-Kaczyńska M., Erotyka w aspekcie zdrowia psychicznego,Warszawa 1985.
Kreutz M., Osobowość nauczyciela i wychowawcy, Warszawa 1938.
Kucia P., Wrocławski „Wujek” – wychowawca młodości, „Niedziela” (2009) nr 16, s. 36–37.
Lewis C.S., Cztery miłości, Poznań 2010.
Lowell J., Dziewczęta płaczą nadaremnie, Kraków 1962.
Łastik S., O współczesności bez osłonek, Łódź 1967.
Muszyński H., Rodzina, moralność, wychowanie, Warszawa 1971.
Paweł VI, Humanae vitae, Rzym 1975.
Podstawka K., Duszpasterstwo akademickie, w: Duszpasterstwo specjalne, red. R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998, s. 243–270.
Półtawska W., Przygotowanie do miłości i małżeństwa, Kraków 2002.
Sawicki F., Filozofia miłości, Kraków 1945.
Sujak E., Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Kraków 2007.
Trobisch W., Którędy do małżeństwa, tłum. K. Wiazowski, Warszawa 1975.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Warszawa 2012.
Zienkiewicz A., Co to jest duszpasterstwo akademickie?, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora.
Zienkiewicz A., Czystość a nowe obyczaje, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora, s. 1–2.
Zienkiewicz A., Możliwości i zadania duszpasterzy akademickich w zakresie wychowania młodzieży do czystości, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora, s. 1–5.
Zienkiewicz A., Nauczanie wychowujące na tle przemian psychicznych współczesnej młodzieży, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora.
Zienkiewicz A., Obraz moralność młodzieży polskiej A.D. 1976, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora, s. 2–3; 3–4; 11–13.
Zienkiewicz A., Obraz moralny obszaru: miłość – małżeństwo – rodzina młodzieży akademickiej w oczach duszpasterza, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora, s. 9–10.
Zienkiewicz A., Ogólna sytuacja wychowawcza młodzieży w Polsce. Próba diagnozy i wskazań pedagogicznych, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora, s. 2–3; 4–5; 5–7; 8–9; 12–13.
Zienkiewicz A., Przewodnik do nieba. Zasady życia chrześcijańskiego, Kraków 2000.
Zienkiewicz A., Sprawozdanie z pracy CODA we Wrocławiu od jubileuszu 30-lecia do roku akademickiego 1989/90, w: Pięćdziesiąt lat Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, red. M. Lubieniecka, Wrocław 1999, s. 90–91.
Zienkiewicz A., Sytuacja religijno-moralna współczesnej młodzieży polskiej, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora, s. 11–12.
Zienkiewicz A., Uzasadnienie programu akademickiego studium przygotowania młodzieży do dojrzałej miłości, małżeństwa i rodziny w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora, s. 1–2.
Zienkiewicz A., Uzasadnienie programu przygotowania młodzieży akademickiej do dojrzałej miłości, małżeństwa i rodziny w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, w: Pięćdziesiąt lat Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, red. M. Lubieniecka, Wrocław 1999, s. 96–99.
Zienkiewicz A., Wychowanie do apostolstwa w duszpasterstwie akademickim, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora. s. 5–6.
Zienkiewicz A., Z problematyki wychowującego nauczania wiary i moralności – argumentacja i motywacja, Archiwum prywatne, rękopis w posiadaniu autora.
Zienkiewicz A., Zarys 30-lecia Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, w: Pięćdziesiąt lat Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu, red. M. Lubieniecka, Wrocław 1999s. 86–87.
Żurowski M., Forum (hasło), w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski i in., Lublin 1989, kol. 412.

Downloads

Download data is not yet available.