Recenzja: Helena Słotwińska, Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Studium z pedagogiki religii, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 317

Pobierz

Opublikowane
2021-06-05


Dział
Referaty, sprawozdania i recenzje

Udostępnij

Akonom, J. (2021). Recenzja: Helena Słotwińska, Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Studium z pedagogiki religii, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ss. 317. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 431-433. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.431-433

Jakub Akonom  jakon299@gmail.com
Akademia Katolicka w Warszawie, Polska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3959-9183