Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Polityka rodzinna państwa polskiego w czasie tzw. pierwszej fali pandemii wirusa SARS-CoV-2

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-13  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Pandemia wirusa SARS-CoV-2, z którym cały świat mierzy się od niemal roku, powoduje negatywne skutki w każdej dziedzinie życia. Oprócz oczywistego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, niesie za sobą poważne konsekwencje dla gospodarki i stosunków społecznych, w tym również rodzinnych. Dobrze funkcjonujące państwo musi w takich okolicznościach reagować, oferując obywatelom i rodzinom konkretną pomoc. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza działań rządu polskiego podejmowanych na rzecz rodziny w czasie epidemii koronawirusa. Ponieważ jednak epidemia cały czas trwa, podjęte rozważania ograniczają się do działań rządu podejmowanych podczas tzw. pierwszej fali koronawirusa, jaka miała miejsce wiosną i latem 2020 r. Celem tej analizy jest udzielenie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: jakie działania podjął polski rząd na rzecz polskiej rodziny dotkniętej epidemią COVID-19? Oraz czy w praktyce te działania stanowią realną pomoc dla polskich rodzin? Analiza ta jest przeprowadzona w oparciu o trzy konkretne formy pomocy; są to: dodatkowy zasiłek opiekuńczy, działania dotyczące pomocy alimentacyjnej oraz szczególne wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Bibliografia

 1. Balcerzak-Paradowska, Bożenna. 2004. Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Warsaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. [Google Scholar]
 2. Dragan, Artur, and Szczepan Woronowicz. 2013. Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej. Warsaw: Kancelaria Senatu. [Google Scholar]
 3. Kurzynowski, Adam. 1991. “Rodzina w polityce społecznej.” In Problemy rodziny w polityce społecznej, edited by Adam Kurzynowski, 6-18. Warsaw: Ośrodek Badań Społecznych. [Google Scholar]
 4. Maczyński, Paweł. 2020. Realizacja procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii. Lex no. 470131786. [Google Scholar]
 5. Mrozek, Piotr. 2020. “Ustalenie sytuacji dochodowej. Zasada «złotówka za złotówkę w FA».” In Fundusz alimentacyjny, edited by Andżelika Durda, Piotr Mrozek, and Ewa Pawka-Nowak, 71-158. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Nowosielska, Paulina. 2018. “Kogo wesprze Fundusz Alimentacyjny? Samodzielnym rodzicom oferuje jałmużnę.” https://forsal.pl/artykuly/1349177,jalmuzna-dla-samodzielnych-rodzicow-fundusz-alimentacyjny.html [accessed: 04.11.2020]. [Google Scholar]
 7. Rymsza, Marek. 2016. “Polityka rodzinna: cele, wartości, rozwiązania – w poszukiwaniu konsensualnego programu.” Studia BAS 1 (45):55-76. [Google Scholar]
 8. Sierocka, Iwona. 2020. “Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.” In Tarcza antykryzysowa 1.0 – 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, edited by Krzysztof Baran. Lex no. 587827769. [Google Scholar]
 9. Szczepaniak-Sienniak, Joanna. 2015. “Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce.” Społeczeństwo i Ekonomia 2 (4):100-15. [Google Scholar]
 10. Uścińska, Gertruda. 2020. “Prezes ZUS: Zasiłki wypłacamy terminowo, a od soboty czas na bon turystyczny.” https://www.polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2557942,Prezes-ZUS-Zasilki-wyplacamy-terminowo-a-od-soboty-czas-na-bon-turystyczny [accessed: 04.11.2020]. [Google Scholar]
 11. Zaborowska, Agnieszka. 2016. “Współczesne wyzwania dla prorozwojowej polityki rodzinnej w Polsce.” In Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, edited by Joachim Osiński, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, et al. 31-44. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 12. Zamorska, Katarzyna. 2010. “Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Społeczne 129, no. 2:13-27. [Google Scholar]
 13. Ziółkowski, Paweł. 2020. Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli placówka jest nieczynna z powodu przerwy wakacyjnej? Lex no. 62223980. [Google Scholar]