Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Wolność wyrażania przekonań religijnych przez mniejszości religijne w czasie pandemii w Gruzji

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-1  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę określenia kategorii wyjątku w dyskursie na temat wolności wyrażania przekonań przez mniejszości religijne, a także nazwanie grup wyznaniowych jako dominujące i niedominujące. Warto zauważyć, że rzecznik praw obywatelskich Gruzji kilkakrotnie wymienia słowo „wyjątek” w swoim raporcie z 2020 r. Zakładanie czegoś jako wyjątku nie oznacza tylko, że jedna grupa otrzymuje przywilej nad inną i naruszona jest zasada równości. Dokonanie wyjątku od ograniczeń nałożonych przez pandemię w ogóle, w szczególności oznacza stworzenie sytuacji, w której rząd wykracza poza porządek prawny zagrażając suwerenności prawa. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że nawet w stanie sanitarno-epidemiologicznym praworządność powinna być przestrzegana i trzeba jej chronić.

Bibliografia

  1. Bellazzi, Francesca, and Konrad V. Boyneburgk. 2020. “COVID-19 calls for virtue ethics.” Journal of Law and the Biosciences 7, no. 1:1-8. https://doi.org/10.1093 /jlb/lsaa056 DOI: https://doi.org/10.1093/jlb/lsaa056 [Google Scholar]
  2. Capotorti, Francesco. 1979. Study the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities. Geneva: United Nations. [Google Scholar]
  3. DeLoach, Andrew R. 2020. “What’s the use of religious freedom?” Journal of Christian Legal Thought 10, no. 20:1-12. [Google Scholar]
  4. Hill, Mark. 2020. “Coronavirus and the Curtailment of Religious Liberty.” Laws 9, no. 4:1-19. https://doi.org/10.3390/laws9040027 DOI: https://doi.org/10.3390/laws9040027 [Google Scholar]
  5. Noorlander, Peter. 2020. Intelligence artificielle – Une politique intelligente Défis et perspectives pour les médias et la démocratie. https://rm.coe.int/covid-and-free-speech-fr/1680a03f3b [accessed: 01.06.2020]. [Google Scholar]
  6. Rawls, John. 1997. “The idea of public reason.” In Deliberative democracy, 93-131. Massachussetts Institute of Technology. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.