Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Sztuczna inteligencja a prawo ochrony konkurencji

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-19  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Wobec masowości rozwoju technologii AI w społeczeństwie i gospodarce, w pracy wskazano aktualne propozycje uregulowania sztucznej inteligencji na poziomie unijnym, które będą miały bezpośrednią implementację w państwach członkowskich. Szybko zmieniający się rynek wymusza nowe podejście organów ochrony konkurencji do tego procesu i rodzi pytanie o rolę polityki konkurencji w gospodarce cyfrowej. Głównym nurtem rozważań zatem jest unaocznienie istniejących i oczekiwanych wyzwań stojących przed ochroną konkurencji związaną ze wzmożonym stosowaniem przez przedsiębiorców algorytmów AI dla wdrożenia i utrzymania karteli zawartych w sposób tradycyjny, a także algorytmów wpływających na konkurencję bez udziału człowieka. Dla zachowania pewnego obiektywizmu wywodu wskazano także istotne pro-konkurencyjne korzyści z ich używania.

Bibliografia

 1. Castells, Manuel. 2000. “Toward a Sociology of the Network Society.” Contemporary Sociology 29, no. 5:693-99. [Google Scholar]
 2. Castells, Manuel. 2011. Społeczeństwo sieci. 2nd edition. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 3. Chłopecki, Aleksander. 2021. Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne. 2nd edition. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Cormen, Thomas. 2020. Algorytmy bez tajemnic. 1st edition. Gliwice: Helion. [Google Scholar]
 5. Derdak, Michał Konrad. 2018. “Czy androidy śnią o zmowach cenowych? Algorytmy cenowe, sztuczna inteligencja i prawo konkurencji.” Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8 (7):73-82. [Google Scholar]
 6. Elliot, Anthony. 2011. Współczesna teoria społeczna. 1st edition. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 7. Ezrachi, Ariel, and Maurice E. Stucke. 2016a. “Is the Digital Economy Much Less Competitive Than We Think It Is?” https://promarket.org/2016/09/23/digital-economy-much-less-competitive-think/ [accessed: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 8. Ezrachi, Ariel, and Maurice E. Stucke. 2016b. Virtual competition: the promise and perils of the algorithm-driven economy. 1st edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. [Google Scholar]
 9. Famirska, Sabina, and Marcin Kulesza. 2018. “Prawo ochrony konkurencji w dobie systemów AI oraz blockchaina.” In Innowacje, vol. 2, edited by Krzysztof Wojdyło, and Justyna Zandberg-Malec, 55-62. Warszawa: Wardyński i Wspólnicy sp. k. [Google Scholar]
 10. Goźliński, Paweł, and Vadim Makarenko, ed. 2020. Jutro jest teraz. 1st edition. Warszawa: Wydawnictwo Agora. [Google Scholar]
 11. Kadar, Massimiliano. 2015. “European Union competition law in the digital era.” https://www.competitionpolicyinternational.com/european-union-competition-law-in-the-digital-era/ [accessed: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 12. Kaku, Michio. 2011. Fizyka przyszłości. Nauka do 2100 roku. 1st edition. Warszawa: Prószyński i S-ka. [Google Scholar]
 13. Kelly, Kevin. 2017. Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość. 1st edition. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. [Google Scholar]
 14. Kohutek, Konrad. 2017. “Czy wysłanie e-maila o treści antykonkurencyjnej stanowi praktykę uzgodnioną w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE? Glosa do wyroku TS z dnia 21 stycznia 2016 r., C-74/14.” Gloss 3:96-103. [Google Scholar]
 15. Kurzweil, Raymond. 2001. Law of Accelerating Returns. Special Report. Lifeboat Foundation Scientific, https://lifeboat.com/ex/law.of.accelerating.returns [accessed: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 16. Lianos, Ioannis. 2019. “Competition Law for the Digital Era: A Complex Systems’ Perspective.” https://www.ucl.ac.uk/cles/sites/cles/files/cles_6-2019_final.pdf [accessed: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 17. Menszig-Wiese, Katarzyna. 2019. “Pomocnictwo do kartelu: między efektywnością egzekwowania prawa konkurencji a ochroną praw przedsiębiorców – przegląd orzecznictwa.” Europejski Przegląd Sądowy 10:40-45. [Google Scholar]
 18. Mikosik, Stanisław. 1993. Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera. 1st edition. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 19. Mleczko, Marcin. 2018. “Technologiczne wyzwania dla antropocentrycznego prawa konkurencji na przykładzie algorytmicznego ustalania cen w sektorze e-commerce.” Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 8 (7):63-72. [Google Scholar]
 20. Namysłowska, Monika, and Agnieszka Jabłonowska. 2020. “Personalizacja oparta na sztucznej inteligencji – nowe wyzwanie dla prawa konsumenckiego.” In Prawo sztucznej inteligencji, edited by Luigi Lai, and Marek Świerczyński, 95-111. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Petit, Nicolas. 2016. “Antitrust and Artificial Intelligence: A Research Agenda.” Journal of European Competition Law & Practice 8 (6):361-62. https://doi.org/10.1093/jeclap/lpx033 [Google Scholar]
 22. Rygus, Tomasz. 2021. Środki algorytmicznej koordynacji zachowań przedsiębiorstw w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej. 1st edition. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. [Google Scholar]
 23. Skoczny, Tadeusz, ed. 2014. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2nd edition. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 24. Wierzbicki, Przemysław. 2019. “Algorytmy w zmowie cenowej. Co na to prawo konkurencji?” https://www.cloudforum.pl/2019/04/24/algorytmy-w-zmowie-cenowej-co-na-to-prawo-konkurencji/ [accessed: 29.07.2021]. [Google Scholar]
 25. Vestager, Margrethe. 2017. “Algorytmy i konkurencja.” https://wayback.archive-it.org/12090/20191129221651/https:/ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/bundeskartellamt-18th-conference-competition-berlin-16-march-2017_en [accessed: 29.07.2021]. [Google Scholar]