Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

„Areszt operacyjny”. Tymczasowe aresztowanie porwanego w Berlinie Tadeusza Bejta

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.7024  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Celem rozważań podjętych w artykule jest scharakteryzowanie podstaw zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w oparciu o informacje operacyjne. Przeprowadzono analizę porównawczą przesłanek do stosowania tego środka na zasadach ogólnych oraz w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na bazie akt archiwalnych omówiono okoliczności uprowadzenia z Berlina Tadeusza Bejta. Przedstawiono jego powojenne losy, kiedy to na polecenie wywiadu został bezzasadnie pozbawiony wolności, a w konsekwencji skazany na karę śmierci. Mając na uwadze konieczność skutecznego ścigania sprawców przestępstw terroryzmu w artykule zamieszczono propozycje zmian w prawie w zakresie ujednolicenia przesłanek do stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego.

Bibliografia

 1. Bagieński, Witold. 2017a. Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo IPN-KŚZpNP. [Google Scholar]
 2. Bagieński, Witold. 2017b. Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo IPN-KŚZpNP. [Google Scholar]
 3. Bykowska, Milena. 2015. „Z myślą o powrocie do kraju. Działalność przerzutowa rotmistrza Antoniego Landowskiego na rzecz żołnierzy PSZ i Rządu na Uchodźstwie.” Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały 13:83-100. [Google Scholar]
 4. Czarnecki, Paweł. 2014. „Czynności operacyjno-rozpoznawcze a postępowanie karne.” Palestra nr 7-8:121-28. [Google Scholar]
 5. Gabriel-Węglowski, Michał. 2018. Działania antyterrorystyczne. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Golik, Cezary. 2017. „Zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.” Prokuratura i Prawo nr 10:45-65. [Google Scholar]
 7. Hołyst, Brunon. 2000. Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. [Google Scholar]
 8. Karlik, Piotr, i Bartosz Pilitowski (red.). 2022. Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Niemczyk, Zbigniew. 2013. „Czynności operacyjno-rozpoznawcze i możliwość wykorzystania ich rezultatów w postępowaniu karnym.” Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z. 3:5-22. [Google Scholar]
 10. Młynarczyk, Zbigniew. 1995. „Wszczęcie śledztwa i dochodzenia.” Prokuratura i Prawo nr 4:105-12. [Google Scholar]
 11. Nowicki, Norbert. 2012. „Normatywne ujęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w aspekcie dowodu nielegalnego.” Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 13, nr 24:333-50. [Google Scholar]
 12. Ożóg-Wróbel, Katarzyna. 2012. „Katalog metod prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.” Roczniki Nauk Prawnych 22, nr 4:113-45. [Google Scholar]
 13. Solecki, Mariusz. 2022. Kapitan Jan Bukowski 1915-1947(?) Biografia żołnierska z burzliwą historią XX wieku w tle. Warszawa: Wydawnictwo Neriton. [Google Scholar]
 14. Sławińska, Aleksandra. 2016. „Szczególne regulacje dotyczące prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstw o charakterze terrorystycznym – wybrane zagadnienia.” Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 3:65-75. [Google Scholar]
 15. Stachowiak, Stanisław. 1999. „Przedstawienie zarzutów w kodeksie postępowania karnego.” Prokuratura i Prawo nr 2:28-34. [Google Scholar]
 16. Stefański, Ryszard A. 2013. „Czynności przedstawienia zarzutów.” Prokuratura i Prawo nr 7-8:20-48. [Google Scholar]
 17. Szymczyk, Andrzej. 2017. „Uzasadnione przypuszczenie a uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.” Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 14, nr 1:93-104. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.