Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 19 (1) (2022)

Artykuły

Ochrona praw kobiet – legislacja a rzeczywistość ekonomiczna. Wyniki badań pilotażowych

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4406  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Celem publikacji jest analiza i ocena następującego zagadnienia: czy i w jakim stopniu wprowadzone przez polskiego ustawodawcę regulacje przyczyniły się do wzmocnienia praw kobiet, tak aby ich sytuacja ekonomiczna i społeczna została zrównana z sytuacją ekonomiczną mężczyzn. Przedstawione w artykule wyniki badań są częścią szerszego projektu badawczego, poświęconego analizie długookresowych tendencji w polskiej polityce legislacyjnej. W publikacji Autorki przedstawiły ogólne wyniki badań, a następnie dokonały analizy i oceny tych ustaw, w których wystąpiło badane zjawisko praw słabszych (ich prawne wzmocnienie lub osłabienie) w odniesieniu do kobiet. Analiza sporządzona została pod kątem działań, jakie polski ustawodawca podjął w procesie legislacyjnym, których celem miała być egalitaryzacja sytuacji ekonomicznej i społecznej kobiet. Nie można bowiem nie wspomnieć, że Polska jako państwo należące do Unii Europejskiej jest zobowiązana do zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy oraz do niedyskryminacyjnego traktowania. Ocena obejmowała dwa aspekty: prawny – czy wprowadzone regulacje przyznawały kobietom dodatkowe przywileje lub łączyły się z transferem środków z budżetu państwa oraz ekonomiczny – jakie skutki ekonomiczne dla kobiet będą miały przyjęte rozwiązania.

Bibliografia

  1. Bargu, Ali, i Matteo Morgandi. 2018. “Can Mothers Afford to Work in Poland? Labor Supply Incentives of Social Benefits and Childcare Costs.” Policy Research Working Paper no. 8295. [Google Scholar]
  2. Chmielnicki, Paweł, Anna Dybała, i Michał Stachura. 2010. Reguły działania człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
  3. Chmielnicki, Paweł, i Michał Stachura. 2020. „Metoda badań nad długookresowymi tendencjami w polityce legislacyjnej.” Przegląd Prawa Publicznego 12:7-13. [Google Scholar]
  4. Dahl, Gordon B., Katrine V. Løken, Magne Mogstad, i in. 2013. „What Is The Case For Paid Maternity Leave?” https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19595/w19595.pdf [dostęp: 01.02.2022]. [Google Scholar]
  5. Kędziora, Karolina, Anna Mazurczak, i Krzysztof Śmiszek. 2018. Unijny zakaz dyskryminacji a prawo polskie. Analiza funkcjonowania przepisów antydyskryminacyjnych w praktyce polskich sądów. Warszawa: Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce. [Google Scholar]
  6. Ruzik-Sierdzińska, Anna. 2016. „O zmianach wieku emerytalnego w Polsce.” Analiza Instytutu Obywatelskiego. [Google Scholar]
  7. Zawidzka-Łojek, Anna. 2013. „Zasady prawa materialnego Unii Europejskiej.” W Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, wyd. 3, red. Anna Zawidzka-Łojek, i Robert Grzeszczak, 12-33. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.