Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Uświęcające zadanie Kościoła w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wybrane aspekty

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-7  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Kościół zgodnie z poleceniem swojego Założyciela – na podstawie nauczania soborowego – nieprzerwanie realizuje misję pasterską za pomocą trzech ściśle powiązanych ze sobą zadań: nauczania, uświęcania i rządzenia. Zadanie uświęcania zostało prawnie uregulowane w Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku w IV księdze, w kan. 834-1253. Dzielą się one na trzy części, które dotyczą: sakramentów, pozostałych aktów kultu Bożego oraz miejsc i czasów świętych. Uświęcające zadanie Kościoła wyraża się przede wszystkim w liturgicznym kulcie, w którym najistotniejsze miejsce stanowią sakramenty. Prawodawca ograniczył się do wskazania warunków wymaganych do ważności oraz godziwości funkcji i aktów potrzebnych przy realizacji kultu Bożego, do określenia materii i formy w sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów oraz koniecznych zasad moralno-prawnych odnoszących się do szafarzy, celem właściwego ich sprawowania oraz szafowania w zakresie posługi uświęcania. Wypełniając powołanie do świętości, każdy wierny zobowiązany jest do uczestnictwa w zadaniu uświęcania. Główną rolę odgrywają w nim biskupi, których wspomagają prezbiterzy i diakoni. Również wierni świeccy uczestniczą w posłudze uświęcenia przez spełnianie obowiązków chrześcijańskich.

Bibliografia

 1. Dyduch, Jan. 1985. „Udział świeckich w kulcie liturgicznym w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 38, nr 1:16-28. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.1401 [Google Scholar]
 2. Dyduch, Jan. 2014. „Rola Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 w realizowaniu misji Kościoła.” Prawo Kanoniczne 57, nr 1:23-37. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2014.57.1.02 [Google Scholar]
 3. Dyduch, Jan. 2016. „Obchodzenie czasów świętych w Polsce – aktualny stan prawny.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 69, nr 1:49-63. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.4 [Google Scholar]
 4. Guitérrez, José L. 2011. „Księga II: Lud Boży. Część I: Wierni. Część II: Hierarchiczny ustrój Kościoła (kan. 294-411).” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Piotr Majer, 274-370. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 5. Hemperek, Piotr, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, i in. 1986. „Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 3: Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Piotr Hemperek, i in., 52-429. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 6. Krukowski, Józef. 2011. „Księga IV: Uświęcające zadanie Kościoła. Część III: Czasy święte (kan. 1244-1253).” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 461-76. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 7. Krukowski, Józef, i Józef Krzywda. 2011. „Uświęcające zadanie Kościoła.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 13-14. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 8. Krzywda, Józef. 2011. „Księga IV: Uświęcające zadanie Kościoła. Część I: Sakramenty (kan. 834-896).” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. Józef Krukowski, 15-82. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 9. Leszczyński, Grzegorz. 2000. „Uczestnictwo wiernych świeckich w posłudze zarządzania, nauczania i uświęcania Kościoła.” Łódzkie Studia Teologiczne, 325-36. [Google Scholar]
 10. Lombardía, Pedro. 2011. „Księga I: Normy ogólne (kan. 1-34).” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 67-90. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 11. Martín de Agar, José T. 2011. „Księga IV: Uświęcające zadanie Kościoła. Część II: Pozostałe akty kultu Bożego. Część III: Miejsca i czasy święte (kan. 1205-1253).” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 873-927. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 12. Mazur, Karolina. 2020. „Obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła w zakresie sprawowania kultu Bożego (kan. 222 § 1 KPK).” Annales Canonici 16, nr 2:91-108. DOI: https://doi.org/10.15633/acan.3831 [Google Scholar]
 13. Mierzejewski, Krzysztof. 2014. „Obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane.” Prawo Kanoniczne 57, nr 4:65-88. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2014.57.4.04 [Google Scholar]
 14. Pawluk, Tadeusz. 2010. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2: Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 15. Pighin, Bruno F. 2006. Diritto sacramentale. Venezia: Marcianum Press. [Google Scholar]
 16. Saj, Marek. 2012. „Poświęcanie i błogosławienie miejsc świętych.” Prawo Kanoniczne 55, nr 2:89-104. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2012.55.2.05 [Google Scholar]
 17. Stawniak, Henryk. 1993. „Udział małżonków – rodziców w kościelnej posłudze uświęcania.” Prawo Kanoniczne 36, nr 3-4:121-36. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1993.36.3-4.05 [Google Scholar]
 18. Syczewski, Tadeusz. 2010. „Miejsca święte w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego.” Warszawskie Studia Teologiczne 23, nr 2:181-92. [Google Scholar]
 19. Syczewski, Tadeusz. 2019. Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 20. Sztafrowski, Edward. 1986. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 21. Tejero, Eloy. 2011. „Księga IV: Uświęcające zadanie Kościoła (kan. 834-896).” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 641-79. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 22. Wierzbicki, Piotr. 2016. Współpraca wiernych świeckich z duchownymi w Kościele partykularnym. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.