Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Klauzule niedozwolone w umowach o świadczenie usług edukacyjnych

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-18  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Artykuł prezentuje zagadnienie klauzul niedozwolonych w umowach o świadczenie usług edukacyjnych. Analizie poddane zostały zatem klauzule umowy, której jedną stroną jest podmiot świadczący usługi edukacyjne (np. uczelnia, szkoła językowa lub centrum edukacyjne), a drugą stroną jest konsument najczęściej mający status studenta, słuchacza kursu lub uczestnika szkolenia. Przedstawiono najważniejsze regulacje normatywne dotyczące omawianych zagadnień, które są przedmiotem Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Bibliografia

  1. Janiszewska, Beata. 2016. „Przedawnienie roszczeń o zapłatę za kształcenie w szkołach wyższych.” Monitor Prawniczy 7:372-84. [Google Scholar]
  2. Koroluk, Sławomir. 2002. „Treść umów konsumenckich (niedozwolone postanowienia umowne).” W Andrzej Pawłowski, i Sławomir Koroluk, Prawo ochrony konsumentów, 89-90. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza. [Google Scholar]
  3. Radwański, Zbigniew, i Aleksander Olejniczak. 2008. Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
  4. Skory, Maciej. 2005. Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
  5. Zagrobelny, Krzysztof. 2004. „Komentarze Kodeksowe.” W Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, t. 1, 1114-115. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.